• Danish
  • English

Seneste nyheder

10 millioner kroner til intelligent legetøj

30-08-2005
Robotforsker fra Syddansk Universitet står i spidsen for forskningsprojektet Playware, som kombinerer legeforskning, robotteknologi og moderne kunstig intelligens. Projektet arbejder bl.a. med ambient Playware, hvor man ved hjælp af intelligent teknologi opbygger omgivelser, som kan danne leg og spil på samme måde, som en computer indeholder teknologi, der kan danne computerspil.

I forlængelse af projektet afholdes der et internationalt Symposium om ny teknologi til børns leg - International Symposium on New Technologies for Children's Play - torsdag d. 6. oktober 2005, kl. 11.30 - 17.00, Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet. Mere...

Pressemeddelelse 30. august 2005

- Forestil dig, at vi ved hjælp af teknologien afkoder fodboldspilleren David Beckhams løb, hans fart, bevægelser og måde at løbe på. Herefter lader man lysdioder – eller måske endda en 3D-figur af Beckham – efterligne hans løb, så børn i en skolegård eller folk i et indkøbscenter kan løbe om kap med en af verdens bedste fodboldspillere. Carl Henrik Jeppesen, direktør for legepladsproducenten KOMPAN, er ikke tvivl om, at der er store muligheder i intelligent teknologisk legetøj.

Virksomheden er derfor en af medspillerne i Playware - et storstilet forsknings- og udviklingsprojekt, som starter 1. september 2005.

Leder af projektet er den kendte robotforsker, professor Henrik Hautop Lund fra Syddansk Universitet. Han har i flere år forsket i moderne kunstig intelligens, og i det næste halvandet år vil han stå i spidsen for et udviklingsarbejde, der involverer danske spidskompetencer inden for legeforskning, robotteknologi og moderne kunstig intelligens.

Videnskabsministeriet bidrager med fem millioner kroner, mens jyske og fynske virksomheder som KOMPAN, WirTek og Tricon tilsammen yder fem millioner kroner.

Et stærkt tværfagligt samarbejde

Den nye genre Playware udvikles i et stærkt tværfagligt samarbejde mellem to markante forskere, nemlig børne- og legekulturforsker, Carsten Jessen fra Danmark Pædagogiske Universitet, og robotforsker Henrik Hautop Lund. Desuden er legepladsfirmaet KOMPAN en afgørende motor for udviklingen af konkrete prototyper.

Projektet arbejder blandt andet med ambient Playware, hvor man ved hjælp af intelligent teknologi opbygger omgivelser, som kan danne leg og spil på samme måde, som en computer indeholder teknologi, der kan danne computerspil.

Omgivelserne kan f.eks. være et central torv i bymiljøet, der således omdannes til en legende plads med fysiske udfordringer. Det er forventningen, at et Playware-miljø starter og motiverer til fysisk leg og bevægelse, hvilket kan have en hjælpende effekt på den globale fedme-epidemi.

 - Vi skal benytte den moderne kunstige intelligens til at udvikle store fysiske computerspil, der automatisk tilpasser sig brugerne, hvad enten der er tale om en 100 kilo tung teenager, en femårig pige, en bevægelseshæmmet eller en bedsteforælder på 65 år, siger Henrik Hautop Lund.

Derfor vil forskerne arbejde med teknologi, der tillader et Playware-miljø at genkende forskellig adfærd blandt brugere, så teknologien selv ændrer sig og dermed tilpasser sig den enkelte bruger. Teknologien vil bestå af en række byggeklodser, som på en simpel måde kan integreres i forskellige omgivelser i bymiljøet.

- Hver byggeklods indeholder en lille computer, sensorer og mulighed for at generere f.eks. lyd og lys. De teknologiske byggeklodser kan desuden kommunikere med hinanden, så der kan dannes forskellige legemuligheder ved opsætning af et antal af disse kommunikerende byggeklodser, siger Henrik Hautop Lund.

National opbakning

Innovationsrådet har allerede identificeret potentialet i de intelligente teknologiske legeredskaber, så rådet peger i sin rapport ”Den danske strategi” på området som en potentiel fremtidig milliardindustri for Danmark.

Og Playware-projektet har allerede vakt så stor international interesse, at konsortiet bag projektet skal præsentere det ved en konference i Tokyo den 10. september. Men også regionalt stilles der store forventninger til Playware. Både Odense Kommune samt Fyns og Vejle amter har gennem et brobyggerprojekt været med til at styrke indsatsen inden for robotteknologi.

- Det er flot at se, at vores satsning viser sin styrke ved at udbrede teknologien til nye arbejdsområder af høj værdi - ikke blot for Odense, men for hele Danmark, siger Odenses borgmester Anker Boye.

- Jeg forventer, at projektet vil have afsmittende effekt på bymiljøet, hvor vi vil kunne benytte projektet som pejlemærke for, hvorledes byens pladser og stræder kan give muligheder for leg og oplevelser. Kommunen vil forsøge at få mest muligt ud af denne nye forskning, siger han.

Amtsborgmester Jan Boye ser ligeledes en række muligheder inden for sundhedssektoren.

- Robotteknologien benyttes ikke blot til produktionsforbedringer og legepladser, men også til at skabe helt nye produkter og markeder for regionens virksomheder. Jeg ser klare potentialer for lignende spin-off fra vores spydspidskompetencer indenfor robotteknologi og kunstig intelligens til f.eks. sundhedsvæsenet i andre projekter.

- En umiddelbar udnyttelse vil sikkert kunne finde sted indenfor fysioterapien ved at lade patienter genoptræne ved leg og spil med lignende intelligent teknologi. Vi bør derfor også i fremtiden satse på disse områder, hvor regionen er førende på verdensplan, siger han.

Fakta

Professor Henrik Hautop Lund, Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet er projektleder, og instituttet deltager med sine kompetencer indenfor robotteknologi og moderne kunstig intelligens.

Danmarks Pædagogiske Universitet ved lektor Carsten Jessen deltager med sine kompetencer indenfor børne- og legeforskning sammen med Syddansk Universitet Kolding.

KOMPAN deltager med industriel kompetence indenfor design af legeredskaber, WirTek A/S deltager med kompetencer indenfor udvikling af trådløs kommunikation og Tricon med kompetencer indenfor elektronikudvikling.

Fyns Amt, Vejle Amt og kompetenceklyngen RoboCluster deltager som vidensformidlere til potentielle industrielle partnere.

Flere oplysninger fås hos:

Professor Henrik Hautop Lund  -  mere...

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi Syddansk Universitet

tlf. 6550 3574

hhl@mip.sdu.dk

Se pressemeddelelse... (pdf 23 Kb)

Se video fra TV2Fyn...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere