• Danish
  • English

Seneste nyheder

DECIDE er gået i luften

24-08-2005
DECIDE-ansøgningen til IT-korridoren under Videnskabsministeriet er gået i gennem, og der blev afholdt opstartsseminar den 15. og 16. august for projektets partnere. Kort fortalt går projektet ud på at udnytte værktøjer og metoder inden for Multi-Agent Systemer og Emulering (MAES) til at skabe fleksible robotbaserede produktionsceller.

Af Michael Wehner Rasmussen, koordinator, RoboCluster

I første omgang vil principperne for MAES blive afprøvet i en testcase omhandlende bagagetransport i lufthavne. Erfaringerne herfra vil blive overført til andre applikationsområder, som f.eks. fleksible montageceller, intern transport og pakkelinier.

Ud over RoboCluster er deltagerne i projektet Teknologisk Institut, FKI Logistex, Bang & Olufsen, LEGO Koncernen, Odense Staalskibsværft, Simcon, MESH-Technologies, Fyns ErhvervsCenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og Institut for Matematik og Datalogi ved Syddansk Universitet, samt Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.

Projektet ønsker at etablere en interessegruppe bestående af aktører, som har interesse i at følge processen og de resultater, som projektet kaster af sig. Projektet har et samlet budget på ca. 6.5 mio. kr.

Interesserede kan henvende sig til projektleder Claus Risager, claus.risager@teknologisk.dk, som også gerne bidrager med yderligere information.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere