• Danish
  • English

Seneste nyheder

Flot evaluering af den jysk-fynske it-satsning

14-12-2005
Evalueringen fremhæver RoboCluster som særlig aktiv i forhold til deltagelse i it-korridorprojekter og peger på de gevinster, der har været forbundet ved at anvende etablerede virksomhedsnetværk, som fx RoboCluster.

Ni ud af ti virksomheder forventer styrket konkurrenceevne på grund af deltagelse i den jysk-fynske it-satsning, viser en evaluering af den jysk-fynske it-satsning.

- Nu har vi fået dokumenteret, at det nytter at flytte ny viden ud i virksomhederne. Vi har dermed fået viden flyttet ud i de 308 deltagende virksomheder, hvor hovedparten ligger uden for de store universitetsbyer, siger videnskabsminister Helge Sander i en pressemeddelelse fra Videnskabsministeriet.

I 2002 blev den jysk-fynske it-satsning igangsat. Formålet var at hjælpe virksomheder i gang med avanceret it-anvendelse, fx i forhold til produktionsplanlægning, markedsføring eller lettelse af arbejdsgange. Staten afsatte 175 millioner kroner til ordningen, hvor Videnskabsministeriet investerede halvdelen af midlerne i at danne fire it-kompetencecentre, mens den anden halvdel blev brugt på en pulje - It-korridoren. De 175 millioner kroner fra staten er blevet suppleret med mindst 175 millioner kroner fra de deltagende virksomheder.

Evalueringen fremhæver RoboCluster som særlig aktiv i forhold til it-korridorprojekterne. Robotklyngen har siden 2002 igangsat en lang række udviklingsprojekter med klart klynge- eller branchesigte, under It-korridoren. Til eksempel kan nævnes DECIDE – fremtidens fleksible produktionsceller, Fleksible robotter til små og mellemstore virksomheder, Agrobots - samarbejdende mennesker og robotter i fremtidens planteproduktion, Robotter til rengøring i fiskeindustiren samt projekterne Playware og Bodygame – intelligente teknologiske legeredskaber.

Lukrativt samarbejde

Projekterne udvikles i tæt samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder typisk gennem et nedsat konsortium. Evalueringen af den jysk-fynske it-satsning viser netop, at sammenlignet med andre brobygningsordninger klarer den jysk-fynske it-satsning sig godt, når det gælder bredden i de deltagende virksomheder. Eksempelvis fremhæves, at andelen af mindre virksomhedsdeltagere (op til 50 ansatte) ligger væsentligt over tilsvarende initiativer. Evalueringen viser også, at videninstitutionerne vinder stor respekt blandt virksomhederne, når det gælder den strategiske rolle og projektleder rollen. Mens forskerne peger på de gevinster, der har været forbundet med at anvende etablerede virksomhedsnetværk, som fx RoboCluster.

Evalueringen viser, at ordningens to ben, kompetencecentre og it-korridor har forskellige styrker og supplerer hinanden godt - samt at fordelingen af investeringen på centre og pulje har virket efter hensigten. Samtidig udtrykker videnskabsminister Helge Sander glæde over, at omkring halvdelen af de deltagende virksomheder er små- og mellemstore.

- De mindre virksomheder uden for universitetsbyerne har nemlig det største potentiale for at forbedre deres konkurrenceevne gennem anvendelse af it, udtaler Helge Sander i pressemeddelelsen.

Se pressemeddelelsen om den jysk-fynske it-satsning…

Se Midtvejsevalueringen af den jysk-fynske it-satsning…


Læs mere om projekterne, som RoboCluster har været med til at etablere under it-korridoren:

DECIDE – fremtidens fleksible produktionsceller...

Fleksible robotter til små og mellemstore virksomheder...

Agrobots - samarbejdende mennesker og robotter i fremtidens planteproduktion...

Robotter til rengøring i fiskeindustiren samt projekterne...

Playware – intelligente teknologiske legeredskaber...

Bodygame...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere