• Danish
  • English

Seneste nyheder

Flyvende start til nye videncentre på IOT

13-01-2005
Som et ud af fire fagområder bliver automation et regionalt videncenter forankret på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. IOT har en række spidskompetencer, som man med dette initiativ ønsker at styrke gennem forskning og udvikling og ved at udbygge samarbejdet med erhvervslivet. Formålet er at virksomhederne, som samarbejder med IOT i videncentrene, skal kunne produktudvikle ved hjælp af teknologioverførsel fra de områder, hvor IOT har markedsrelevante kompetencer.

Af Dorte Hjertstedt, RoboCluster

Etableringen af et videncenter for automation er et strategisk valg, fordi man på IOT vurderer, at erhvervslivet i regionen vil efterspørge ingeniører med kvalifikationer indenfor dette område. Videncentret understøtter, at ingeniørerne får kompetencer af meget høj kvalitet samtidig med, at uddannelsen er tilpasset behovene i det omgivende samfund. Viser behovene sig at være indenfor andre fagområder, er IOT parate til at justere videncentrene ind efter dette.

IOT som faglig sparringspartner

Formålet med videncentrene er, at de skal gå ind som en faglig sparringspartner for de virksomheder, som har brug for den kompetence, viden og erfaring indenfor ingeniørmæssige discipliner, der ligger på IOT. På den måde er initiativet både med til at opkvalificere de studerende, men det er ligeledes en støtte til de virksomheder, der står med et videnbehov.

Udviklingskonsulent på IOT, Poul Johansen er begejstret for projektet, der har fået en flyvende start. Selvom initiativet er helt nyt, så er der allerede projekter i gang, hvor virksomheder har henvendt sig, og man har fået koblet forskere og studerende på for at lave produktudvikling.

Projekterne skulle gerne vise sig at være ”win – win” situationer for både de studerende og for virksomhederne. De studerende får kendskab til arbejdsgange og erfaring med reel opgaveløsning, og virksomhederne får løst en opgave, som de ikke selv ville have haft kræfter eller ekspertise til.

IOT påtænker at lave en præsentation af hvert af videncentrene overfor relevante virksomheder og brancher i den syddanske region. Det er dog ikke bestemt endnu, hvornår virksomhederne indenfor robot- og automationsområdet vil blive nærmere præsenteret for, hvad der er deres muligheder i videncentret for automation.

Poul Johansen vurderer, at det typiske projekt opstår, når en virksomhed har et bestemt behov, som de har brug for IOTs særlige kompetencer til at gennemføre. Virksomheden vil så tage kontakt til IOT, og man derefter i fællesskab aftale rammerne for projektet. Men han afviser ikke, at initiativet til et projekt også kan gå den anden vej. IOT har løbende kontakt til en række virksomheder, og ser man muligheden for et spændende projekt i en given virksomhed, kan IOT også være den initierende part.

Beslutningen om at lave videncentre, der arbejder sammen med erhvervsvirksomheder, skal ses i lyset af, at man på IOT ønsker at orientere sig mere mod det marked, de studerende skal være en del af, når de er færdige med deres ingeniørstudier.

Er du interesseret i yderligere viden om IOTs videncentre så kontakt: Poul Johansen, tlf. 6314 0332 eller plj@iot.dk

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere