• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fra fjernstyret til selvkørende

23-08-2005
En flok kommende ingeniører afbrød i august måned deres sommerferie til fordel for kurset Design og konstruktion af robotbiler på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. Kort sagt blev deres hjerne fodret med viden nok til at kunne ombygge en almindelig fjernstyret bil til en robotbil. En robotbil, der vel at mærke kan køre selv, uden fjernbetjening af nogen art.

Af Bo T. Andersen, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Sommerferiekursus i robotbiler

En flok kommende ingeniører afbrød i august måned deres sommerferie til fordel for - fjernstyrede biler! 24 ingeniørstuderende fra forskellige uddannelsesretninger deltog i kurset Design og konstruktion af robotbiler på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. De modtog undervisning og arbejdede i grupper omkring konstruktion af såkaldte autonomously guided vehicles. Sagt med andre ord blev deres hjerne fodret med viden nok til at kunne ombygge en almindelig fjernstyret bil til en robotbil. En robotbil, der vel at mærke kan køre selv, uden fjernbetjening af nogen art. I stedet aflæser og følger køretøjet en bane, der er opstillet til dette særlige formål.

Forskellige færdigheder - størst viden

Trods den begrænsede tid var forudsætningerne for resultater gode. De studerende blev nedsat fem arbejdsgrupper på baggrund af en række tests af deres faglige og personlige egenskaber. Testene sikrede, at hver gruppe bestod af personer med forskellige færdigheder fra forskellige niveauer, så grupperne samlet set fik den størst mulige viden at trække på. Afslutningsvist testes gruppernes samarbejdsevner den 31. august, med en konkurrence, hvor robotbilernes manøvreevne, holdbarhed og opbygning afprøves. Konkurrencen finder sted på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og alle er velkomne. Se mere om arrangementet. 

Læs om konkurrencen...

Perspektiverende aha-oplevelse

Adjunkt, ph.d. Anders Sørensen er den hovedansvarlige tovholder bag sommerkurset. Han er ikke et sekund i tvivl om, at de 24 studerende mødte hver morgen andre grunde end for blot at lege med biler. Rent faktisk handler det om at kombinere interdisciplinære færdigheder såsom fysik, elektronik, matematik, datateknologi og datalogi, understeger Anders Sørensen og tilføjer:

- Kurset i robotbiler lader de studerende blande leg og faglighed sammen på en konstruktiv måde. Inden for semestrene får de et solidt kendskab til en række faglige delområder, som de afprøver i gennem projekter og praktikophold. Men her på kurset giver vi dem ekstra plads til at beskæftige sig med sammenhængene mellem de faglige delområder. Og det giver dem altså en perspektiverende aha-oplevelse, for det er ikke hver dag man lærer om forbindelsen mellem kvantefysik og robotbiler.

Kontakt kommunikationsmedarbejder Bo T. Andersen på 6314 0447 eller via e-mail bta@iot.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger om Ingeniørhøjskolen. Se også www.iot.dk.

 

 

 

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere