• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fremtidens blodprøver tages af robot

10-11-2005
Nyt projekt skal udvikle en løsning til automatiseret blodprøvetagning. Klinisk Biokemisk Afdeling på Vejle Sygehus deltager som projektpartner sammen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Teknologisk Institut og RoboCluster. Sigtet er en robot, der kan tage blodprøver med fuldstændig sikkerhed til gavn for såvel patienter som sygehuspersonale.

Af Karina T. Therkildsen, projektkoordinator, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

En robot, der tager blodprøver? Det er faktisk målet i et nyt projekt med bl.a. Klinisk Biokemisk Afdeling på Vejle Sygehus som projektpartner.

Fordele ved automatisering

Formålet med projektet er at automatisere blodprøvetagning og har rod i ønsket om aflastning af kyndigt personale (laboranter), så de undgår skader såsom seneskedehindebetændelse, og deres ressourcer bedre kan anvendes andetsteds. Andre perspektiver er selvfølgelig fordelene for patienten, idet avanceret robotteknologi kan medvirke til at lindre smerten ved blodprøvetagning og mindske patienters traumer som eks. ar- og huldannelser. Sidst og ikke mindst kan en robot medvirke til øget kapacitet af blodprøvetagning, hvilket for nogle sygdomme er livsafgørende.

- Ved nogle typer sygdomme f.eks. for nyrepatienter kan overlevelsesraten stige markant, hvis blodprøven kan tages hyppigere. Vi vil også opnå bedre forskningsresultater, fordi vi får mulighed for at analysere på patienters blodprøver, hvor der efterfølgende er sket ændringer i sygdommen. Og blodprøven kan sandsynligvis give en forklaring på udviklingen i sygdommen, fortæller overlæge og laborantchef Ivan Brandslund fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Vejle Sygehus, der sammen med RoboCluster er initiativtager til projektet.

Projektets vision

Visionen på lang sigt er en form for drive-in- automat, og tiden må vise, om det nogensinde bliver aktuelt – realiserbart inden for en kortere tidshorisont er uden tvivl en robot til blodprøvetagning.

- Visionen på langt sigt er, at blodprøvetagning bliver en form for drive-in-automat, hvor du kommer kørende i din bil og selv sørger for at få foretaget din blodprøve i en automat. På den måde kan du som patient selv tilpasse tid og sted, og blodprøvetagningen bliver mere fleksibel og uden for megen ventetid for sådan en tidsmæssig kort sag som en blodprøve, siger Ivan Brandslund.

I opstartsfasen i efteråret 2005 er der først og fremmest fokus på vidensindsamling og procesbeskrivelse.

Oplæring i at tage blodprøver

Projektleder Anders S. Sørensen fra Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum skal i opstartsfasen lære at tage blodprøver og sørge for at få processen detaljeret nedskrevet og filmet. RoboCluster står for udarbejdelsen af foranlaysen. Slutteligt inddrages laboranter til at give respons på procesbeskrivelsen, så deres mangeårige erfaring er med til at sikre en detaljeret og præcis kortlægning af processen. En vigtig opgave, idet en sådan procesbeskrivelse danner grundlag for det videre arbejde med optimale løsninger til automatisering af blodprøvetagningen.

Tværvidenskabelige samarbejdspartnere

I projektet samarbejder mange kompetente institutioner, der har utallige ressourcer og tværfaglig viden at trække på. Foruden Vejle Sygehus deltager også Ingeniørhøj skolen Odense Teknikum, RoboCluster og Teknologisk Institut i opstartsfasen. På den måde opnås en perfekt balance og ekspertise mellem den sundhedsfaglige og robotteknologiske verden, som er med til at give stabilitet i projektet.

Projektets fortsatte bane

Undervejs i projektet inddrages andre samarbejdspartnere afhængig af projektets udvikling og behov. Eks. vil næste fase indebære besøg hos relevante personer, som allerede har forsket i området og opnået brugbare resultater, og som derfor er ønskelige som partnere. Næste fase vil bl.a. også omhandle en opdeling af projektet i mindre bidder og udpegning af fi nansieringskilder.

Det er klart et projekt med langsigtede perspektiver og mange spændende aktiviteter og delprojekter som medvirkende faktorer til at nå målet – en robot, der kan tage blodprøver med fuldstændig sikkerhed og til gavn for såvel patienter som sygehuspersonale.

Kontaktpersoner
 

Se artikel - Fremtidens blodprøver tages af robot...  (pdf 36.9 kB)

Læs mere om projektet...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere