• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fremtidens markarbejder

27-05-2005
En række forskere og interessenter i RoboCluster arbejder sammen med Danmarks Jordbrugsforskning - Forskningscenter Bygholm om udviklingen af fremtidens markarbejder. Projektet hedder AgroBots og målet er at introducere en ny generation af værktøjer til fremtidens højteknologiske landbrug og gartnerier. Konsortiet er bl.a. ved at udvikle en selvkørende robot, der kan så, pleje og høste markafgrøder.

AgroBots er en videreførelse af Weedbot-projektet (læs mere om Weedbot-projektet), hvor Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet og Forskningscenter Bygholm samarbejdede om udviklingen af ny robot- og automationsteknologi til landbruget. Med en bevilling fra Videnskabsministeriet og etableringen af et omfattende konsortium af danske videncentre, automationsleverandører, maskinbyggere og planteavlere arbejdes der nu videre på udvikling af robotter og udstyr til fremtidens planteproduktion inden for såvel konventionel planteavl som økologisk jordbrug. Projektets udgangspunkt er samarbejdende mennesker og robotter i fremtidens planteproduktion. Projektet opdeles i to hovedområder – robotter til landbruget og it-systemer.

Nye værktøjer til landbruget

Projektets ene område beskæftiger sig med udvikling af robotter, der kan etablere, pleje, overvåge og/eller høste markafgrøder, både i konventionel planteavl og i økologisk jordbrug samt i afgrøder til medicinske formål. Målet er at introducere en ny generation af værktøjer til fremtidens højteknologiske landbrug og gartnerier. Konsortiet samarbejder bl.a. om udviklingen af en robot, der kan køre i en markafgrøde og foretage stedspecifik bekæmpelse af ukrudt. I relation til konventionel planteavl sker det ved påføring af et plantebeskyttelsesmiddel, mens det i relation til økologisk dyrkning - af f.eks. afgrøder til medicinske formål, sker ved en økologisk holdbar teknik. Deltagerne analyserer samtidigt planteproduktions- forhold for at finde frem til, hvilken retning den efterfølgende udvikling af robotter bør tage.

Teknologierne i demomodellen

Konkret er der udviklet en teknologisk platform, som er målrettet mod en forbedret ressourceanvendelse i fremtidens landbrugs- og gartnerierhverv. Demomodellen er et ubemandet robotkøretøj, som består af en simpel stålkonstruktion, avanceret it-udstyr, kameraer og fire terrængående hjul. Den teknologiske platform udvikles på baggrund af resultater fra samarbejder i DaNet. Køretøjet kan selv finde vej rundt på marken, identificere ukrudtsarter og tildele uønskede planter nøje docerede sprøjtemidler uden at forurene den afgrøde, som dyrkes på markerne.

Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum udvikler værktøj til robotplatformen. Værktøjet består af en mekanisk konstruktion med styringselektronik og programmel, som gør robotten i stand til autonomt at luge i afgrøder. Værktøjets funktion er integreret med robotplatformens sensorer og aktuatorer, så værktøjets bevægelser styres af vision-systemets oplysninger om plantetyper og deres placering.

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet designer software til robotten. Ved avancerede softwareabstraktioner og -mekanismer håndterer softwaren fordeling af opgaver mellem flere involverede robotter, forhandling ved opståede konflikter, eksempelvis når to robotter forsøger at benytte samme passage, og løbende opdatering af robotterne med nye strategier for problemløsning.

Udviklingsarbejdet bliver præsenteret ved Innovation Labs udstilling Jordforbindelse, som afholdes fra 31. maj til 1. oktober 2005 i København. Ved åbningen d. 31. maj præsenterer projektleder Thomas Bak, fra Danmarks Jordbrugsforskning – Forskningscenter Bygholm AgroBots.

Central it-planlæging

AgroBots andet område udvikler it-systemer til central planlægning og opfølgning på afgrøde- relaterede opgaver og til koordinering og optimering af samarbejde mellem bemandede og evt. ubemandede maskiner.

Her samarbejder projektdeltagerne om afprøvning og test af eksisterende løsninger, og øger den innovative højde gennem formidling af ny viden og forskningsresultater. Dette giver såvel ny indsigt som nye ideer til udviklingen inden for området.

Et tværfagligt konsortium

Konsortiet bag AgroBots består af førende forsknings- og udviklings- institutioner samt virksomheder og centre, der innovativt beskæftiger sig med viden og løsninger til planlægning, koordinering og optimering af samarbejde mellem mennesker, maskiner, robotter og udstyr.

Konsortiet kortlægger landbrugs- og gartnerierhvervenes produktionsforhold, og skaber et forbedret grundlag for innovation i produkter, dyrkningsprocesser og produktions- teknologier. Med involvering af kompetencenetværkerne RoboCluster og UdviklingsCenter Aarslev sikres både forankring og en bred spredning af viden internt og på tværs af de respektive netværk.

Danmarks JordbrugsForskning - Forskningscenter Bygholm web...
RoboCluster
Syddansk Universitet - Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet web...
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum web...
Teknologisk Institut web...
Dansk Landbrugsrådgivning - Landscentret web...
UdviklingsCenter Aarslev web...
Landsforeningen Danske Maskinstationer web...
Hardi International A/S web...
DataLogisk ApS web...
Devitech A/S web...
Planteavlere fra Dyrkerforeningen Krymeda
Bramstrup Videncenter web...

Læs mere om Agrobots på www.agrobots.dk eller kontakt projektleder Thomas Bak, Danmarks JordbrugsForskning - Forskningscenter Bygholm, thomas.bak@agrsci.dk eller centerleder Rune Larsen, RoboCluster, rune.larsen@robocluster.dk.

Download artikler om AgroBots...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere