• Danish
  • English

Seneste nyheder

Grænseoverskridende samarbejde styrker regionalt erhvervsliv

18-03-2005
En række syddanske og nordtyske erhvervsfremmeorganisationer og teknologiske klynger – her i blandt RoboCluster, påbegyndte i efteråret 2004 et tværnationalt samarbejde under navnet Dansk Tysk Teknologi – og Produktionsnetværk (Tecpro-net). Samarbejdet skal styrke små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne i forhold til den øgede globalisering og konkurrence fra lavtlønslande i Asien og Østeuropa.

Ideen med det grænseoverskridende samarbejde er at skabe basis for en bredere videnudveksling blandt virksomheder og forskningsinstitutioner i den syddanske og nordtyske region. Det specielle ved Tecpro-net. er, at det samler virksomheder fra forskellige brancher. Det giver nye muligheder for udveksling af knowhow og markedskendskab. Virksomhederne kan få sat ”nye øjne” på problemstillingerne, få indsigt i nye brancher og ideer til nye markedsmuligheder.

I udgangspunktet omfatter netværket godt 60 små og mellemstore virksomheder inden for metalforarbejdning, aluminium, plast, komposit, udstyr til fødevareindustrien, plastindustrien, transportindustrien og maskinindustrien. Netværket har desuden via sine teknologiske klyngepartnere direkte kontakt til danske og tyske forsknings- og uddannelsesinstitutioner med teknologi- og produktionskompetencer.

Denne sammensætning skaber grobund for en dynamisk videnudveksling og bred udnyttelse af kompetencer. Det skal dels styrke virksomhedernes markedskendskab og internationale konkurrenceevne, dels sigte mod at udvide virksomhedernes muligheder for salg, deltagelse i større udbud og gennemførelse af fælles udviklingsprojekter.

Beskrivelse af regionale kompetencer

For at effektivisere videnudvekslingen og muligheden for fremtidige samarbejder i netværket, kortlægger projektpartnerne i opstartsfase medlemsvirksomhedernes kompetencer og indplacere dem i netværket. Kompetencerne beskrives inden for flere brancher, med særligt fokus på teknologi- og produktionskompetencer. Sigtet er at skabe synergi og udpege særlige kernekompetencer i netværket, som efterfølgende bruges til identificering af fælles indsatsområder, indtrængning på nye markeder, fælles markedsføring af regionen, etc. Kompetencerne bliver præsenteret for netværkets medlemmer på præsentationsmøder og seminarer.

Den teknologiske forankring i Syddanmark

RoboCluster deltager i Tecpro-net. som projektpartner og bidrager med teknologiske kompetencer via sine kontakter til forskningskapaciteter på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet og udviklingskontakter på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Odense Tekniske Skole.

Leverandører og teknologiudviklere fra RoboCluster SupplyNet deltager også, som enhed i netværket. Virksomhederne er højtspecialiserede inden for deres felt, og arbejder med integration af robotter, udstyr og software hertil eller leverer andet avanceret produktionsudstyr.

Projektets partnere

Tecpro-net er etableret inden for rammerne af Interrec IIIa, og varetages på dansk side af Fyns ErhvervsCenter, mens Wirschaftsagentur Neumünster GmbH administrerer kontakterne på tysk side.

Yderligere information om det Tecpro-net og konkrete tilbud i netværket kan fås hos: Fyns ErhvervsCenter, att. Bjørn Petersen, tlf. 7021 1850, bpe@fec.dk, www.fec.dk

INTERREC IIIA er et fællesskabsinitiativ i EU, der støtter integreret regional udvikling i grænseområderne. Siden 1995 har Fyns Amt på dansk side og teknologi-region K.E.R.N. på tysk side arbejdet sammen for at realisere EUs fællesskabsinitiativ Interreg ved at støtte grænseoverskridende projekter. Interrec IIIa støtter opstarten Tecpro-net med projektmidler frem til udgangen af 2006. Yderligere information på www.interreg.kern.de/dk

 

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere