• Danish
  • English

Seneste nyheder

Højteknologifonden giver tilsagn om støtte for knap 200 millioner kroner

21-12-2005
Hi-Tec Elitetræer er ét af i alt 12 projekter, der som de første har modtaget tilsagn om støtte fra Højteknologifonden. RoboCluster deltager i projektet sammen med bl.a. Mærsk Instituttet ved Syddansk Univeristet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og Bila A/S, der er medlem af RoboCluster SupplyNet.

12 ud af 158 indsendte projektforslag til Højteknologifonden slipper gennem nåleøjet. Et af projekterne er Hi-Tec Elitetræer, hvor RoboCluster deltager.

Ideen bag projektet er billigere masseproduktion af eliteplanter i dansk gartneri- og skovbrugsindustri. Projektet kombinerer bioteknologisk planteproduktion med robot- og visualiseringsteknologier. Den nye metode vil i første omgang blive anvendt på at klone nordmannsgran til dansk juletræsproduktion. Projektet vurderes at have et stort markedspotentiale. Danmark er Europas største eksportør af juletræer, og nordmannsgran er med en eksportværdi på cirka 1. milliard kr. det økonomisk vigtigste skovtræ i Danmark.

Også på robotsiden vurderes markedet positivt. Ved hjælp af robotter satser forskerne på at kunne gøre en del af arbejdet med at udvælge de bedste frø lettere og billigere. Robotterne skal udvælge, isolerer og håndtere de rigtige frø til kloning samt finde og udplante spirende frø fra sterile vækstmedier til fx en potte. Hermed kan producenterne undgå skæve og grimme træer og minimere antallet af træer, der omkommer under processen.

Partnerne

Projektets partnere er: Woody Plant Biotech ApS, Vitroform, Bila A/S, Københavns Universitet (Statens Naturvidenskabelige Museer/vævslaboratoriet), Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi på Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og RoboCluster.

RoboCluster har været involveret i projektet fra start og har bl.a. været med til at afdække ansøgningsmuligheder, samlet projektpartnere og skrevet dele af ansøgningen. RoboCluster kommer til at stå for projektledelsen og får derved en gennemgående rolle i projektet. Projektperioden er sat til 1,5 år.

Højteknologifonden udfylder et tomrum

De 12 projekter Højteknologifonden har udvalgt dækker et bredt spektrum inden for højteknologi og de er alle spydspidsprojekter inden for deres respektive områder. Mange af projekterne søger at udvikle ny teknologi til markeder, hvor der årligt kan blive omsat for milliarder af kroner.

Samlet set har de 12 projekter et budget på cirka 400 millioner kroner. Heraf giver Højteknologifonden nu tilsagn om støtte for knap 200 millioner kroner, forudsat at endelige kontrakter bliver forhandlet på plads primo 2006. Projekternes varighed er mellem halvanden og fem år.

- Det har været et skrapt ansøgerfelt, hvor 12 ud af 158 indsendte projektforslag nu får tilsagn om støtte. Den store interesse for at søge støtte fra Højteknologifonden er et stærkt vidnesbyrd om, at fonden udfylder et vigtigt og stort tomrum i den hidtidige danske forskningsstøtte. Fonden åbner et vindue for forskere og virksomheder til at samarbejde på tværs om udvikling af ny forskning og teknologi. Et samarbejde der skaber fremtidige arbejdspladser, siger bestyrelsesformand for Højteknologifonden, Jørgen Mads Clausen i en pressemeddelelse fra Højteknologifonden.

Højteknologifonden modtog i alt ansøgninger for 1,8 milliarder kroner svarende til en samlet projektsum på 3,6 milliarder kroner. Højteknologifondens bestyrelse har underkastet alle indsendte projektidéer en grundig vurdering både af den erhvervsmæssige relevans og af den forskningsfaglige kvalitet. Det sidste punkt er kvalitetssikret gennem det forskningsrådgivende system som foreskrevet i loven. Det er herefter bestyrelsens overbevisning, at de 12 valgte projekter har dét forskningsfagligt og forretningsmæssigt indhold, der er kravet for at leve op til de kriterier, som var intentionerne i loven om Højteknologifonden.

Højteknologifonden følger op på projekterne, og at milepælene nås i hele forløbet. I de største satsninger deltager en repræsentant fra henholdsvis Højteknologifondens bestyrelse og direktion i styregrupperne.

Faktaboks

Højteknologifonden er en væsentlig nyskabelse i det danske forsknings- og innovationssystem. Fonden har til formål at fremme vækst og beskæftigelse gennem markante satsninger inden for forskning og innovation på områder, hvor Danmark har særlige forudsætninger og potentialer.

Fondens centrale rolle er med økonomisk støtte at styrke forskningsindsatsen i Danmarks små og mellemstore virksomheder gennem øget samarbejde med de offentlige forskningsinstitutioner.

- De små virksomheder vil gerne forske, hvis de kan se meningen og det forretningsmæssige formål med det. Problemet er, at forskning per definition virker langsigtet og usikkert. Det øger sjældent indtægterne på kort sigt, tværtimod koster det penge, og derfor holder mange sig tilbage. For at ændre på det, må vi sælge budskabet om, at forskning er en god og nødvendig investering, udtaler Carsten Gaarn-Larsen, direktør for Højteknologifonden, til Erhvervsbladet (30.09.05, side 11).

Se indslag TV2 Fyn (21.12.05)...

Se pressemeddelelse fra RoboCluster (21.12.05)...

Se pressemeddelelse fra Højteknologifonden (21.12.05)...

Se artikel fra Ritzaus Bureau (18.12.05)...

Relaterede artikler

To endelige ansøgninger til Højteknologifonden...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere