• Danish
  • English

Seneste nyheder

ITER - sikring af fremtidens energiressourcer

15-12-2005
ITER er et internationalt projekt i milliard klassen, der skal sikre fremtidens energiressourcer. Projektet går ud på at udvikle en atomreaktor i Frankrig, som baserer sig på fusionsprocessen i stedet for på fission. ITER indeholder mange robotteknologiske opgaver, der udbydes som EU-projekter. Forskningscenter Risø er den danske koordinator.

Forskningscenter Risø præsenterede mandag den 21. november 2005 projektet ITER på en konference hos Dansk Industri i København. Blandt deltagerne var en lang række repræsentanter fra nationale og internationale forskningsinstitutioner, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder, her blandt RoboCluster.

Projektet ITER er et internationalt samarbejde mellem EU, USA, Kina, Korea, Indien, Japan og Rusland, der skal medvirke til at sikre fremtidens energiressourcer. Projektet går i korte træk ud på at bygge en atomreaktor i det sydlige Frankrig. I stedet for at bruge fission, som benyttes i atomreaktorer i dag, skal den nye reaktor basere sig på fusionsprocessen. Ideen er at kopierer solens processer og lade fusionen foregå ved 200 millioner grader celsius. Lykkes det, behersker vi en uudtømmelig og miljøvenlig energikilde.

Forskningscenter Risø er projektets danske koordinator og har Henrik Bindslev i spidsen. Henrik har tidligere arbejdet på det første fusionsforsøg JET, der er placeret i England. Læs mere om Jet www.jet.efda.org

- ITER er et utrolig spændende projekt, der indeholder rigtig mange opgaver, som skal løses med robotteknologi. Der er i dag et budget på cirka 150 mio. euro alene til robotopgaver i reaktoren. De enkelte opgaver tænkes løst i et samarbejde mellem virksomheder og institutioner, der går sammen i konsortier. Og det er et interessant aspekt for RoboCluster, siger Bjarke Nielsen.

RoboClusters internationale medarbejder. Opgaverne i projektet udbydes som EU-projekter og den danske koordinering foregår via Risøs hjemmeside. Her er der etableret en online database over danske virksomheder, der ønsker at deltage i opbygningen af ITER og andre faciliteter til udvikling af fusionsenergi. Formålet med databasen er at hjælpe i formidlingen af udbud, samt at avertere virksomhedernes kompetencer internationalt til andre deltagende virksomheder med henblik på konsortiedannelser.

Ønskes flere oplysninger er Risø’s hjemmeside et godt værktøj.

Læs mere om ideen og konceptet bag ITER på www.risoe.dk/iter

Den officielle ITER hjemmeside www.iter.org

Alternativt kan Bjarke Nielsen, RoboCluster kontaktes på bjarke.nielsen@robocluster.dk


Faktaboks
ITER vil koste 35 mia. kr., hvoraf ca. 40% vil gå til europæiske virksomheder. Opbygningen af ITER og andre faciliteter for fusionsforskning involverer en bred vifte af teknologier, fx materialer, mekanisk konstruktion, robotter, IT, styresystemer, sensorer, vakuumteknologi, køle- og kryoteknologi, kraftelektronik, superledere, bygninger, mm.
Kilde www.risoe.dk
robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere