• Danish
  • English

Seneste nyheder

Luna-samarbejde om proteomics automationsløsning

24-06-2005
Luna er et visionært læringsmiljø! At den definition har sin rigtighed, demonstrerede Luna-vejleder, Ph.d. Anders Sørensen fra Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, med al tydelighed, da han for et halvt år siden formidlede kontakten mellem Proxeon Biosystems A/S og tre datatek-nologistuderende fra Ingeniørhøjskolen. Foran sig har Anders Sørensen nu tre BA-projekter, mens Proxeon har en laboratoriemodel til maskinel produktion af proteinfiltre.

Af Bo T. Andersen, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Proxeon udvikler og leverer instrumenter til det internationale marked for proteomics – forsk-ning i proteiner. Virksomhedens fokus er derfor massespektrometri, analyse af proteiner og design af apparatur til fagområdet. Proxeon kontaktede Luna, fordi de manglede at få automati-seret fremstillingen af pipettefiltre, der kan udskille særlige molekyler til analyse.

Anders Sørensen tog dernæst affære og formidlede kontakten til tre studerende, Morten Kjær-gaard, Thiusius R. Savarimuthu og Jesper B. Christensen, der tog udfordringen på sig og skrev deres BA-projekter på den baggrund. Resultatet er, ud over tre styk rapporter, et automatiseret anlæg, som Proxeon faktisk vil integrere i sit produktionsapparat.

Søren Theodorsen fra Proxeon vurderer, at samarbejdet har været givtigt.

- Vi sidder nu med et produkt, der er så udviklet, at vi relativt nemt kan arbejde videre med pro-cessen selv. Og vi har været privilegerede i den forstand, at Morten, Thiusius og Jesper har fun-geret forholdsvis selvstændigt, så det har ikke været særligt ressourcekrævende for os at invol-vere Luna, fortæller Søren Theodorsen.

Anders Sørensen fra Ingeniørhøjskolen lægger vægt på, at Luna igennem sin tilknytning til Ro-boCluster kan trække på et bredt netværk af kompetencer.

- Det er utroligt produktivt, at vi kan kombinere vores studerendes færdigheder med en række underviserkræfter og ikke mindst med erhvervslivet. Den synergi, som opstår derigennem, ska-ber en bredde i vores aktiviteter, som alle får gavn af – læringsmæssigt og økonomisk, siger Anders Sørensen.

Om Luna

Luna er det første uddannelsesinitiativ af sin art, som inviterer virksomheder, studeren-de og forskere til at arbejde sammen på erhvervsrelaterede udviklingsprojekter inden for robot- og automationsområdet. Studerende fra forskellige studieretninger inden for ro-bot- og automationsteknologi gennemfører dele af deres studie som projektmedarbejder i et overordnet forsknings- og udviklingsprojekt, som kan realiseres i produktion. Luna er et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Odense Tekniske Skole og Syddansk Universitet og skabt i RoboCluster-regi. Læs mere om Luna…

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere