• Danish
 • English

Seneste nyheder

Når døren til eksportmarkedet skal åbnes

11-01-2005
Nyetablerede virksomheder med globalt potentiale får sparring i et nyt Born Global-netværk, som er etableret af Odense Erhvervsråd. TriVision ApS, der er medlem af RoboCluster SupplyNet, er en af de deltagende virksomheder. Målet er at få inspiration til udvikling af globale strategier og konkrete ideer til opbygning af en international agentbaseret salgsorganisation.

Born Global-netværket henvender sig til små, nyetablerede virksomheder med et globalt potentiale. Målet er at styrke virksomhedernes chancer for at opnå succes på internationale markeder og på den måde skabe øget vækst – specielt i den syddanske region. Deltagerne tilbydes individuel undervisning på basis af den nyeste forskningsviden og samles i et netværk, så de kan sparre med både forskere, erhvervskonsulenter og hinanden.

- Nogle virksomheder står allerede fra starten med et produkt, der ikke bare kan sælges lokalt eller nationalt, men i hele verden. Det giver dem et kæmpe potentiale, men også udfordringer ud over det sædvanlige. For at ruste virksomhederne bedre til mødet med det globale marked har vi i Odense Erhvervsråd taget initiativ til et nyt Born Global-netværk, fortæller erhvervskonsulent Kim Ulrik Larsen fra Odense Erhvervsråd.

Der var kick-off på Born Global-netværket den 13. september 2005 på Hindsgavl Slot i Middelfart. Netværket tager gennem hele forløbet udgangspunkt i de enkelte deltagers konkrete udfordringer. Dette gælder både den forskningsbaserede undervisning og den løbende sparring med erhvervskonsulenter og eksperter i global innovation. Samtidig får deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og ideer med andre virksomheder, der står over for at skulle agere på det globale marked.

TriVision gør visionen global

En af de deltagende virksomheder er odenseanske TriVision ApS, der også er medlem af RoboCluster SupplyNet. Virksomheden er specialiseret i teknologisk avancerede visionløsninger og står med et produkt, der har et klart internationalt potentiale.

- TriVision har leveret en række avancerede visionløsninger til procesindustrien i Danmark. Mange af disse er helt unikke i Danmark. Det er vores opfattelse, at mange af løsningerne også vil være unikke i resten af Europa. Derfor ønsker vi at skabe et internationalt salg baseret på disse løsninger via et internationalt salgsnet. Vi overvejer blandt andet at lave et salgsselskab, som kan varetage salget af en eller flere af disse unikke løsninger. Og vi er i øjeblikket ved at finde investorer, som kunne tænke sig at deltage i opbygningen af en sådan virksomhed, siger salgschef Jesper Korsgaard fra TriVision ApS.

Med deltagelse i Born Global-netværket forventer TriVision at få inspiration til udvikling af en global strategi. Både via indsigt i andres virksomheders erfaringer med internationalt salg men også gennem input fra eksperter fra f.eks. Institut for Marketing på Syddansk Universitet.

- Vi håber, at vi via Born Global-netværket kan få inspiration til, hvordan man gør tingene og nogle gode ideer fra andre medlemmer i netværket. Vi vil naturligvis også løbende vurdere, om vi vil kunne opnå synergi ved at samarbejde om konkrete tiltag med nogle af de andre deltagere. Helt konkret er vi eksempelvis interesseret i opbygning af en international salgsorganisation af agenter, fortæller Jesper Korsgaard.

Projektforløbet i Born Global-netværket strækker sig over halvandet år. Ud over det afholdte kick-off møde, er der planlagt seks temamøder og et slutmøde. Under og efter forløbet får de 15 virksomheder input og sparring fra både forskere, eksterne oplægsholdere og erhvervskonsulenter. Efter projektforløbets afslutning kan virksomhederne fortsat benytte sig af erhvervskonsulenter i forbindelse med udførelse af konkrete strategier og projekter, f.eks. eksport- og marketingplaner.

Netværkets medlemmer

Born Global består af 15 fynske og sydjyske virksomheder, der i det kommende halvandet år vil gennemgå et nyt og specialdesignet forløb.

Fælles for virksomhederne er, at de:

 • er internationalt orienterede - ikke nødvendigvis med et stort salg til udlandet p.t., men med potentiale til at blive en international virksomhed
 • arbejder med produktion eller forskning knyttet hertil
 • er under fem år gamle
 • har færre end 20 medarbejdere
Initiativtagere og finansiering

Odense Erhvervsråd er initiativtager til projektet i samarbejde med Kolding Erhvervsråd og EU-Vest. Forskerne Per Servais og Erik Rasmussen, fra Institut for Marketing ved Syddansk Universitet i Odense, er tilknyttet projektet. Midlerne til projektet er bevilget af ForskerKontakten, der hører under det jysk-fynske erhvervssamarbejde.

For yderligere information

Odense Erhvervsråd Konsulent Kim Ulrik Larsen, tlf. 6551 1069, kul@odense.dk

 

Fakta om Trivision

TriVision ApS er en banebrydende, højteknologisk softwarevirksomhed, der er etableret som ét af de førende danske navne inden for levering af såkaldte ”seende systemer” eller visionløsninger.

TriVision har to primære forretningsområder. Det ene udvikler avanceret visionudstyr til procesindustrien, hvor TriVision har leveret en række avancerede løsninger til Arla Foods, Tulip Food Company, Danfoss, NovoZymes m.fl. Det andet udvikler et 3D infrarødt ansigtsgenkendelsessystem, som kombinerer konstruktionen af ansigter i perfekt 3D med måling af ansigtets temperaturvariation. Systemet vil dels kunne genkende forbi passerede personer, dels vil det kunne overvåge temperaturafhængige forhold som nervøsitet, feber (SARS) eller andre forhold, der kræver nærmere undersøgelse. Systemet udvikles til forskellige kundesegmenter, så det kan anvendes som adgangs- eller kontrolsystem i lufthavne, banker, private virksomheder eller til sportsarrangementer. Systemet udvikles for den danske virksomhed Guardia, som også er ansvarlig for salg og markedsføring af systemet.

 • Kun et år efter sin etablering modtog TriVision Dansk Automationsselskabs Automatikpris.
 • I 2003 havde TriVision en væsentlig andel i Dansk Robotforenings Automationspris, og i 2005 blev TriVision udnævnt til den næsthurtigste voksende gazellevirksomhed på Fyn.
 • På basis af TriVisions 3D ansigtsgenkendelsessystem, har Den Europæiske Kommission i 2005 udvalgt TriVisions samarbejdspartner Guardia, til både årets “66 Nominees for the European IST Prize”, men også til ”20 European Grand IST Prize Nominees”. Sidstnævnte anses af Europakommisionen for den mest prestigefyldet innovationspris inden for IST-produkter.

For yderligere information kontakt:

TriVision ApS, salgschef Jesper Korsgaard, korsgaard@trivison.dk

Mere om RoboCluster SupplyNet...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere