• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ny opfindelse får belyst markedsmuligheder

30-03-2005
En større dansk virksomhed har fået undersøgt markedsmulighederne for en ny opfindelse. Fem kursister med videregående uddannelser har undersøgt potentielle markedsmuligheder inden for industrien og belyst nye muligheder i helt andre brancher. Resultatet er en realistisk vurdering af opfindelsens anvendelsesmuligheder, som får indflydelse på den fremtidige udvikling.

I 8 uger har en større dansk virksomhed fået målt, vejet og belyst mulige anvendelsesområder for opfindelsen af en speciel sensor teknik. Fem kursister, tilknyttet et af fra Odense Tekniske Skoles efteruddannelsesprogrammer, undersøgte markedsmulighederne for opfindelsen i industrier, der anvender robotter og automation. Samtidigt opstod der gennem konstruktive dialoger mellem virksomhedens personale, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Syddansk Universitet og RoboCluster kendskab til helt nye markedsmuligheder.

”Vi har på kort tid fået en vidensamling, som vi ikke selv havde kapacitet til at gennemføre. Vi har arbejdet on-off i en årrække på projektet og har med RoboClusters hjælp - i løbet af nogle måneder – afklaret en række markedsmuligheder. Forud for projektet havde vi sigtet mod det industrielle marked, hvor teknikken kan integreres i robotter og automationsceller. Resultaterne viste, at potentialet er mindre, end vi troede. Men vi har set nye anvendelsesmuligheder, som er opstået gennem de dialoger vi har haft med kursisterne i styregruppen.. Det var godt at få sat nye øjne på”, fortæller projektlederen bag opfindelsen.

Baggrunden

Ideen til den specielle sensor teknik opstod i midten af 1990’erne og har siden været under udarbejdelse. Kort før jul 2004 henvendte virksomheden sig til RoboCluster. De ønskede at få belyst opfindelsens anvendelsesmuligheder inden for robot- og automationsbranchen, hvor de selv anede store muligheder. Parterne blev enige om at igangsætte en videnindsamling og RoboCluster foreslog at bringe et hold kursister fra Odense Tekniske Skole ind i projektet. Teknisk Skole afviklede på daværende tidspunkt et kursusforløb for ledige højtuddannede, der blev undervist i KUBUS-modellen fra Handelshøjskolen i København.

KUBUS® er et webbaseret værktøj til håndtering af viden i innovative teams. Værktøjet er udviklet på Handelshøjskolen i København og kan som koncept beskrives som en "kunstig" udviklingskultur, hvor der skabes innovationer på baggrund af systematiske indsamlinger af højkompleks viden gennem tværfaglige projektarbejder. Konceptet indebærer blandt andet, at projektteams arbejder uden en egentlig projektleder, da denne funktion er afløst af to komplementære lederroller - en procesleder og en resultatorienteret leder. Kilde: Copenhagen Business School

Forløbet

Fem kursister blev udvalgt til projektet. En geolog, en biolog, en kok med bachelor i levnedsmidler, en kemiingeniør og en produktionsingeniør. Gruppens brede sammensætning virkede først som en hindring for opgaven, pga. manglende teknisk indsigt. Men det viste sig at være en styrke, da gruppen med sine mange kompetencer havde mange indfaldsvinkler til informationssøgningen. For at afhjælpe problemet nedsatte RoboCluster og virksomheden bag opfindelsen en styregruppe, der supporterede kursisterne i deres informationssøgning. Det viste sig at være en fordel. Tidshorisonten var stram og opgaven snævert defineret. Der var derfor behov for en løbende opsamling og teknisk vurdering på de indsamlede informationer. Styregruppen mødtes hver anden uge og bestod af repræsentanter for virksomheden, Odense Teknisk Skole, kursisterne og RoboCluster, samt en professor fra Mærsk Instituttet ved Syddansk Universitet og en lektor fra Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.

Fra 3. januar frem til 1. marts 2005 arbejdede de fem kursister fuld tid på projektet og indsamlede viden om mulige anvendelsesområder via internettet og interviews med videnpersoner. Informationerne blev lagt ind i KUBUS-modellen, hvor kursisterne og styregruppen analyserede og kommenterede informationerne for at åbne for nye indfaldsvinkler og give ideer til nye anvendelsesområder.

Resultatet

Efter blot 8 uger har virksomheden fået indsamlet en stor mængde viden om, hvor sensor teknikken kan anvendes. Både de på forhånd udpegede markedsmuligheder i industrier, der anvender robotter og automation er undersøgt. Og kursisternes konstruktive dialoger i arbejdsgruppen og med styregruppen har belyst helt nye markedsmuligheder i mindre oplagte brancher.

”I første omgang blev vi overrasket over at se, at potentialet på det marked, vi interesserede os for, var mindre end vi havde regnet med. Den tværfaglige indgang til undersøgelsen har senere vist os, at der er potentiale i teknikken på andre området, og udviklingen kan nu gå i flere retninger. Det er interessant for os. Samarbejdet med RoboCluster har fungeret fint, og vi har fået indblik i en måde at indsamle viden på, som vi ikke kendte i forvejen”, siger virksomhedens repræsentant.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere