• Danish
  • English

Seneste nyheder

Pressemeddelelse: Agenterne styrer

10-03-2005
Flaskehalse, syge medarbejdere, produktfejl m.m. kan skabe grus i virksomheders maskineri. Nyt millionprojekt vil søge nye veje i udviklingen af fremtidens fleksible produktion

Pressemeddelelse 3. oktober 2005 

Fynske forskere og førende danske virksomheder er gået sammen om at udvikle nye metoder til at styre virksomheders produktion. RoboCluster har netop iværksat millionprojektet DECIDE, som i løbet af de næste par år år vil udvikle agentbaseret styring, der hurtigt og kompetent kan tage stilling til produktionsændringer. Agenter er således softwareprogrammer, der kan forholde sig til pludselige forandringer, forhandle indbyrdes og træffe nye beslutninger.

- Kigger man ind i en dansk produktionsvirksomhed, vil man ofte se et komplekst samspil mellem processer, produkter og medarbejdere. Målet er at producere så effektivt som muligt, så der arbejdes hele tiden på at optimere processerne. Det er en vanskelig opgave, især hvis tingene ikke går som planlagt, siger erhvervsforsker Claus Risager, der er projektleder for DECIDE.

Kilde: Grundfos

Og der er mange ting, som kan gå galt. En råvare kan være forsinket, der kan opstå fejl i produkter, en maskine kan bryde ned, der kan komme en hasteordre, eller en medarbejder kan blive syg. Så det er nødvendigt konstant at ændre planer og træffe beslutninger. - For at begrænse produktionsstop og spildtid lægger virksomheder derfor stadig flere beslutninger ud til de medarbejdere, som styrer maskinerne. Men hvad nu, hvis en stor del af beslutningerne blev placeret helt ude i de enkelte maskin-enheder? spørger Claus Risager.

Gennem IT-systemer og avanceret datalogi er det nemlig muligt at decentralisere beslutningsgange, så produktionssystemer kan blive mere robuste over for uforudsete og pludseligt opståede ændringer.

Én af de metoder, der vinder kraftigt frem inden for programmeringsverdenen, er multi-agent systemer, hvor adskillige helt eller delvist autonome softwareprogrammer – de såkaldte agenter - kommunikerer og samarbejder for at løse specifikke opgaver eller nå veldefinerede mål.

- Multi-agent systemet har sit udspring i kunstig intelligens, og metoden er baseret på elementer fra forhandlings- og beslutningsteori. Den har typisk været anvendt i større IT-systemer, f.eks. til overvågning af aktiekurser, hvor agenterne selv forhandler og træffer beslutninger om køb og salg af aktier. Og nu vil vi forsøge at få teknologien helt ud på produktionsgulvet, hvor agenterne skal agere på vegne af de enkelte maskin-enheder, siger professor Bent Bruun Kristensen fra Mærsk Instituttet på Syddansk Universitet.

Transport af bagage

Projektets første mål er at bygge en nøjagtig digital kopi af et anlæg til bagagetransport for at vise, hvordan multi-agent systemer kan anvendes i en konkret industriel sammenhæng.

FKI Logistex A/S, som blandt andet leverer bagagetransportanlæg til internationale lufthavne, vil stille viden og scenarier til rådighed. Virksomheden har programmer, som automatisk skriver styrekoder til transportanlæggene, men de kan ikke fungere optimalt uden manuel finpudsning af programmerne.

- Vi bruger mange ressourcer på at undgå flaskehalse i transporten. Det kan være en krævende proces, for flaskehalsene har det med at skjule hinanden, og de kan derfor kun fjernes én af gangen. Så vi håber, at vi gennem DECIDE kan få et bedre og mere effektivt system til at udvikle styringer i vores anlæg, siger Lars Kristensen, der er product manager hos FKI Logistex A/S.

Erfaringerne fra den første demonstrator vil blive overført til andre områder. LEGO Koncernen vil således gerne have undersøgt, hvordan teknologierne kan anvendes i deres pakkelinier, og Grundfos og Bang & Olufsen har brug for løsninger inden for fleksible montagesystemer, mens Odense Staalskibsværft gerne vil opnå en bedre intern transport.

- Virksomhederne har allerede givet os store udfordringer, men vi vil gerne kontaktes af andre, som er interesseret i at følge processen og de resultater, som projektet vil kaste af sig, siger Claus Risager.

Politisk opbakning

DECIDE skal være med til at vise vejen for den konkurrencedygtige produktion i Danmark, og projektet bygger på de perspektiver for fremstillingsindustrien, som EU har beskrevet i sit strategiske forsknings- og innovationsinitiativ Manufuture. Også fra lokalpolitisk side er der stor opmærksomhed omkring projektet. Amtsborgmester Jan Boye udtaler:

- Det er flot, at førende danske virksomheder efterspørger fynske forskningskompetencer, og det er med til at skabe opmærksomhed om det banebrydende samarbejde, der sker i regi af RoboCluster, hvor virksomheder og forskere knyttes sammen i udviklingen af teknologi og nye produkter. Det er i dette samspil, at vi har muligheder for at markere os med resultater, som bringer danske virksomheder og forskere frem i forreste række.

Odenses borgmester Anker Boye kalder RoboClusters projekt flot og spændende.

- Det harmonerer rigtig fint med ønsket om at gøre kommunen og regionen til en drivkraft i vidensamfundet, og bidrager flot til det behov, der er for at overføre viden fra uddannelsessektoren til virksomhederne. Der er meget interessante fremtidsperspektiver i projektet med muligheder for at skabe nye arbejdspladser, som er konkurrencedygtige - også på verdensplan, siger han.

Fakta

DECIDE’s samlede budget er på 7,4 mio. kr. Videnskabsministeriet bidrager med 3,2 mio. kr., mens de deltagende virksomheder yder de resterende 4,2 mio. kr. Projektperiode løber fra 1. august i år til 31. januar 2007.

RoboCluster er projektansøger, projektansvarlig og står for formidling af projektets resultater.

Derudover deltager Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Teknologisk Institut, virksomhederne Simcon, MESH-Technologies, FKI Logistex, Bang & Olufsen, LEGO Koncernen, Odense Staalskibsværft og Grundfos samt EU Center Fyn.

Flere oplysninger kan fås hos:

Projektleder Claus Risager RoboCluster/Teknologisk Institut

Tlf. 7220 3985

claus.risager@teknologisk.dk

Se pressemeddelelse... (27 Kb)

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere