• Danish
 • English

Seneste nyheder

REC LAB konference

15-02-2005
RoboCluster deltog i åbningskonferencen for REG LAB - et laboratorium for regional erhvervsudvikling

Af Michael Wehner Rasmussen, RoboCluster

REG LAB blev åbnet ved en stor konference i Odense Kongrescenter den 10. februar 2005 med over 200 deltagere fra hele landet.

REG LAB skal fungere som et ”laboratorium”, hvor amter, kommuner, vækstfora, videninstitutioner, brobyggere, erhvervsserviceoperatører m.fl. kan hente inspiration til konkrete initiativer og strategier. REG LAB tilbyder bl.a.:

 • Muligheder for at benchmarke sig med andre regioner når det gælder erhvervsmæssige præstationer og rammebetingelser
 • Adgang til viden om hvordan de bedste regionaludviklere i Danmark og i andre lande har designet konkrete initiativer
 • En række fokusanalyser der på konkrete områder skal tilbyde danske regionaludviklere et arsenal af idéer og værktøjer til at udvikle bedre rammebetingelser
 • Nyskabende idéer til brobygning mellem videninstitutioner og erhverv
 • Videndeling og erfaringsudveksling via seminarer, konferencer, nyhedsbreve mv.

Udover en præsentation af grundlaget for REG LAB, der bl.a. modtager stor opbakning fra Videnskabsministeriet, indeholdt arrangementet en række workshops, hvor deltagerne fik lejlighed til at høre nærmere om aktiviteterne i et felt af regionale frontløber initiativer, der er god praksis inden for fire vækstkilder: Menneskelige ressourcer, iværksætteri, innovation og IKT.

RoboCluster deltog på konferencens workshops som ét af fire såkaldt gode eksempler på regionale vækstmiljøer. Workshoppen gav lejlighed til at præsentere RoboClusters set-up og diskutere nogle af de udfordringer, som vi står over for i vores videre udvikling og forankring af initiativet.

Læs mere om REG LAB på www.reglab.dk

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere