• Danish
 • English

Seneste nyheder

Regionale videnpiloter

18-03-2005
Videnskabsministeriet tilbyder nu små og mellemstore virksomheder en økonomisk håndsrækning til at ansætte en højtuddannet medarbejder – en såkaldt videnpilot. Virksomheder med en konkret udviklingsopgave kan få tilknyttet en videnpilot med de rette kvalifikationer. Der gives tilskud til løn på 10.000 kr. pr. måned i op til 12 måneder, og op til 25.000 kr. til at købe supplerende viden for – f.eks. fra en videninstitution.

Undersøgelser viser at virksomheder, der ansætter højtuddannede medarbejde har større vækst end virksomheder uden højtuddannede. Og der er mere innovative. Det er altså en god investering at ansætte højtuddannede medarbejdere, og med videnskabsministeriets tilbud bliver det mere overkommeligt for små og mellemstore virksomheder.

I det følgende kan du se Videnskabsministeriets forudsætninger for tilskudsordningen. Yderligere oplysninger findes op www.videnflytterud.dk

Hvem kan få en videnpilot?

 • Virksomheden skal have under 100 ansatte

 • Virksomheden skal være privatejet

 • Virksomheden må ikke være ejet af en stor virksomhed

 • Virksomheden skal have eksisteret i mere end 1 år Virksomheden må ikke i forvejen have mere end to højtuddannede ansat (foruden ejeren)

 • Virksomheden må ikke have – eller inden for de seneste 2 år have haft – en højtuddannet ansat med den samme uddannelse som videnpiloten

Hvem kan blive videnpilot?

 • Videnpiloten skal mindst have en bacheloruddannelse fra en uddannelsesinstitution, der tilbyder uddannelser på kandidatniveau, eller have en diplomingeniøruddannelse fra en ingeniørhøjskole. På www.videnflytterud.dk kan du se hvilke uddannelser, der kan komme i betragtning

 • Både nyuddannede og erfarne, såvel ledige som beskæftigede, kan blive videnpiloter

Krav til videnpilotens ansættelse

 • Videnpiloten skal gennemføre en konkret udviklingsopgave for virksomheden

 • Videnpiloten skal ansættes på almindelige vilkår

 • Ansættelsen skal være på fuld tid og vare mindst 6 måneder

Hvilke tilskud gives der?

 • Virksomheden kan få 10.000 kr. pr. måned i tilskud til løn af videnpiloten i 6-12 måneder. Virksomheden skal selv betale resten af omkostningerne til udviklingsprojektet, herunder resten af videnpilotens løn

 • Virksomheden kan få op til 25.000 kr. til at købe supplerende viden for – fra et universitet eller en anden videninstitution. Det kan f.eks. være rådgivning eller efteruddannelse af videnpiloten

Hvordan finder jeg videnpiloten?

 • Du kan vælge at finde videnpiloten på egen hånd, f.eks. gennem stillingsopslag. Du kan også få gode råd og hjælp til kontaktformidlingen hos dit lokale erhvervsservicecenter, den lokale arbejdsformidling, en relevant uddannelsesinstitution, el.lign.

Sådan søger du

Det er nemt at ansøge om at få en videnpilot. Du skal blot udfylde et kort ansøgningsskema, og sende det til Videnskabsministeriet, Bredgade 43, 1260 København K, vtu@vtu.dk, tlf. 3392 9700, mærk kuvert/e-mail "Videnpilot".

Initiativet er en del af regeringens regionale handslingsplan Viden flytter ud, som skal sikre, at den videnbaserede vækst og udvikling ikke kun er forbeholdt de store byer men også kommer hele landet til gavn.
robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere