• Danish
 • English

Seneste nyheder

RoboCluster får ny ledelsesstruktur

02-03-2005
RoboCluster bakkes op af erhvervsliv, region & institutioner i ny ledelsesstruktur. Der nedsættes nu en styregruppe, der vil virke som ”bestyrelse” for RoboCluster med repræsentanter fra både erhvervslivet, regionens vidensinstitutioner og Fyns Amt. Formand for ”bestyrelsen” bliver direktør Carl Henrik Jeppesen, Kompan A/S.

”Bestyrelses” sammensætning styrker samarbejdet i RoboCluster og sikrer direkte forankring i forsknings- og uddannelsesmiljøet.

Styrket samarbejde

Med etableringen af en ”bestyrelse” med repræsentanter fra både erhvervslivet og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne styrkes samarbejdet i RoboCluster. For erhvervslivet betyder etableringen af ”bestyrelsen” en direkte forankring i forsknings- og uddannelsesmiljøet.

"RoboClusters arbejde er perspektivrigt set i relation til den kommende syddanske region. Der samarbejdes allerede nu over Lillebælt, og det er vigtigt at disse spidskompetencer føres ind i styrkede samarbejder med erhvervslivet i hele regionen, ja - nationalt for den sags skyld", siger amtsdirektør Niels Højberg.

Den nye ”bestyrelse” består af følgende faste medlemmer:

 • Carl Henrik Jeppesen, formand, direktør for Kompan A/S
 • Henrik Pedersen, dekan for Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
 • Henning Andersen, rektor for Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
 • Niels Henning Olsen, direktør for Odense Tekniske Skole
 • Niels Højberg, amtsdirektør for Fyns Amt
 • Henrik Jacobsen, direktør for industrirobotter, ABB A/S
 • Michael Falck Schmidt, administrerende direktør for E. Falck Schmidt A/S

For at sikre RoboCluster et højt og vedkommende vidensniveau udpeger ”bestyrelsen” desuden en videnskabelig repræsentant fra vidensinstitutionerne som medlem.

Professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet er for en 2-årig periode udpeget som medlem.

Om RoboCluster

RoboCluster har siden etableringen i 2002 sat fokus på udvikling, innovation og udnyttelse af robot- og automationsteknologi.

Målet er, at sikre at forsknings- og vidensinstitutionerne udveksler teknologier, erfaringer, behov og kompetencer med erhvervslivet særligt med henblik på, at forskningsresultater og ny viden finder praktisk anvendelse i det offentlige og private erhvervsliv.

RoboCluster arbejder blandt andet med at gennemføre konkrete robot- og automationsprojekter. Projekterne har enten til formål at udvikle teknologiske løsninger, der kan fastholde og udbygge produktionen i Danmark eller støtte udviklingen af nye teknologiske produkter, som kan afsættes på det internationale marked.

Begge løsninger er med til at gøre danske virksomheder og produkter mere højteknologiske og vidensbaserede, og udviklingen foregår i tæt samarbejde mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet.

"Innovation er midlet, hvis erhvervslivet - i den globaliserede verden - skal sikre indtjening og beskæftigelse i Danmark. RoboCluster er et af innovationslokomotiverne til gavn for såvel industrien som servicevirksomhederne. RoboCluster er limen, der binder forskning og erhvervsliv sammen", siger Carl Henrik Jeppesen.

Se pressemeddelelsen...

Se beskrivelse af bestyrelsens medlemmer...

Yderligere oplysninger:

Formand Carl Henrik Jeppsen, Kompan A/S, telefon 40 59 74 43

Centerleder Rune Larsen, RoboCluster telefon 60 11 36 52

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere