• Danish
  • English

Seneste nyheder

Samarbejde åbner døre for nye ideer

22-02-2005
Projektet fleksible robotter i små og mellemstore virksomheder er historien om, hvordan et projekt ikke kun handler om teknologiske landvindinger, men også om samarbejde og netværk. ”Da vi gik ind i projektet, handlede det om at skabe en robot, der kunne klare flere forskellige arbejdsfunktioner. Vi er kommet langt, men for mig at se er det samarbejdet, der har givet os allermest”, fortæller adm. direktør Flemming Paasch fra Easyfood A/S.
Baggrunden for projektet

Ideen med projektet ”Fleksible robotter i små og mellemstore virksomheder” var at skabe en fleksibel robot, der nemt kunne flyttes rundt i virksomheden, hurtig omstilles til ny produktion og samtidig være med til at løse problemet med gentaget, nedslidende arbejde. For selv om robotteknologien har været udbredt og brugt i virksomheder i mere end 30 år, så har den ikke været nem at anvende for små og mellemstore virksomheder. Det skyldes, at robotterne i dag typisk kun kan én ting, og det er ikke brugbart i mindre virksomheder, der ofte har mange omstillinger af produktionen.

Projektet har fokuseret på fødevareindustrien og bag står et konsortium bestående af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet, ABB A/S, Glenco A/S, Easyfood A/S, Dan Cake A/S og Vejle Amt. I knapt to år har parterne arbejdet sammen på at skabe et alternativ til traditionelle industrirobotter, der typisk kun er designet til at klare én bestemt opgave. Og selv om der ved projektets afslutning ikke er skabt en produktionsklar robot, så er resultatet, en prototype der kan flyttes rundt på virksomheden, der kan omstilles til flere forskellige produktioner og endelig, der kan betjenes enkelt og ændres på få minutter. Andre partnere i projektet er RoboCluster, Egion, Richter Hansen Maskinfabrik og TriVision, samt Fyns Amt og Kolding Erhvervsudvikling.

Flytbar robotcelle bliver testet i Dan Cakes produktion

Projektet begyndte den 1. marts 2003 og sluttede den 31. december 2004. Projektbudgettet var på seks millioner kroner. Halvdelen finansieret via midler fra den jysk-fynske IT-korridor under Videnskabsministeriet.

Bendt Bendtsen præsenteres høre om projektet

Præsentation på Easyfood A/S

Afslutningen af projektet blev markeret med et arrangement den 21. januar 2005 hos Easyfood i Kolding, hvor erhvervsfolk og repræsentanter fra videninstitutionerne og offentlige myndigheder, her blandt økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, fik præsenteret projektet.

En af projektets konklusioner er, at det ikke længere nok at lave en robot, der kun kan én ting. Især ikke hvis den skal kunne bruges i små og mellemstore virksomheder. Og slet ikke hvis den skal kunne bruges i fødevareindustrien, hvor konkurrenceevnen afhænger af hurtig omstilling.

Derfor glæder parterne bag projektet sig over, at de er kommet langt med at skabe en robot, der er mobil, fleksibel og nem og hurtig at omstille. ”Hvis robotterne skal ud i små og mellemstore virksomheder, så skal de kunne mange forskellige ting og være både nemme og hurtige at ændre til nye opgaver. Projektet har vist, at den type robotter bliver fremtiden”, fortæller professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk Instituttet på Syddansk Universitet.

For robotudviklerne har man med projektet nået en landvinding i forhold til det at klargøre en robot til en ny opgave enkelt og hurtigt. ”Projektet har skabt noget viden, som vi helt afgjort kan bruge i fremtiden”, fortæller direktør for robotafdelingen Henrik Jacobsen, ABB. Også robotaftagerne har fået større indsigt i de muligheder implementering af robotter kan medføre. ”Projektet har hjulpet os med at kortlægge, hvor vi kan indsætte fleksible robotter i den automationsproces, vi er i gang med. Robotterne vil komme ind i produktionen, fordi de giver mindre og hurtigere omstilling, og det er der, vi skal være bedre end andre lande”, fortæller fabrikschef Niels Bossen fra Dan Cake A/S.

Ny viden via øget samarbejde

En anden hovedkonklusion i projektet er, at det er godt at få nye øjne på problemstillinger og udfordringer. Det øgede samspil har givet ny viden og skabt gevinster for alle involverede, fordi de har fået et bedre netværk – og en større parathed til nye samarbejder.

Brobygningen er vigtig, fordi vi som privat virksomhed har behov for at få adgang til kompetencerne i videnmiljøerne. Som kommerciel virksomhed leverer vi det, der kan sælges i dag, og derfor er det godt at samarbejde med nogen, der kan tænke mere langsigtet”, siger Henrik Jacobsen fra ABB.

Rundvisning på Easyfood

Omvendt har forskningsinstitutionerne været glade for at få en kontakt til leverandører og slutbrugere, så de hurtigt kan overføre viden til virksomhederne og bedre fornemme deres ønsker og krav til fremtiden. På sidelinien har de offentlige myndigheder fulgt samarbejdet med interesse og vurderer, at ”det lover rigtigt godt for samarbejdet i den nye syddanske region, hvis vi på denne måde evner at omsætte den viden, vi har regionalt, og kan videreudvikle den i fællesskab. Så står vi stærkt i en tid præget af globalisering og skærpet international konkurrence”, udtaler amtsborgmester Otto Herskind i Vejle Amt.

Robotteknologi stopper outsourcing

For fødevarevirksomheden Easyfood i Kolding har deltagelsen i projektet om fleksible robotter endnu ikke ført til installering af en fleksibel robot i produktionen. Men adm. direktør Flemming Paasch er glad for, at fødevarevirksomheden kom med i det 18 måneder lange projekt, og er nu ikke i tvivl om, at robotter kan være med til at stoppe udflagningen til lavtlønslande.

Flemming Paasch, Easyfood A/S

Han har fået øjnene op for mulighederne i robotteknologien, og samarbejdet og netværket mellem private virksomheder, videnmiljøer og det offentlige har givet virksomheden ny og værdifuld selvindsigt.

Vi kommer ikke uden om robotteknologien, hvis vi skal leve op til markedets krav om fleksibilitet. I det hele taget er fleksibel produktion et nøgleord, hvis fødevareindustrien skal overleve i Danmark, og den løsning er robotterne en vigtig del af. Det kan være med til at stoppe outsourcing, fordi man bevarer konkurrenceevnen”, mener Flemming Paasch. ”Selv om vi har brugt næsten to år på projektet, så kommer den investerede tid mange gange igen. Projektet har givet os langt større viden om mulighederne i produktionsprocessen og et overblik over de nødvendige, fremtidige investeringer i for eksempel robotter”, tilføjer han.

Easyfood, der blev etableret i 2001 og har 57 ansatte i Danmark, laver forskellige brød med fyld og toppings og flere slags kager. Alt sammen foregår ved den samme produktionslinje – og derfor er behovet for fleksibilitet og hurtige skift højt. En robot ville populært sagt både skulle kunne lægge noget på et brød og putte fyld ind i en kanelstang. ”Under projektet fik vi gennemgået vores produktion, så den nu kører 25 procent hurtigere – uden robotter. Men vi vil helt sikkert få robotter inden for den nærmeste fremtid”, konstaterer Flemming Paasch.

Afslutningsvist fremhæver han det tætte samarbejde som en absolut gevinst ved projektet. ”Hvis du laver en arbejdsgruppe internt, vil den ofte tænke i gængse baner og konstatere, at det har vi prøvet før. Nu har vi i stedet fået sat nye øjne på os selv og givet vores meninger videre til andre, og sådan et samarbejde er der rigtig meget synergi i. Ikke mindst fordi vi er kommet tæt på forskningsmiljøerne.”

Læs mere:

Artikel - Robotter som fleksible celler...

Artikel - Robotteknologi er et alternativ til outsourcing...

Projektbeskrivelse - Fleksible robotter til små og mellemstore virksomheder...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere