• Danish
  • English

Seneste nyheder

Skattemininster ser Odenses fremtid

23-09-2005
Skatteminister Kristian Jensen besøger fredag den 23. september 2005 RoboCluster på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet (SDU). Ved besøget præsenteres ministeren for fremtidens produktudvikling, Mærsk Instituttet samt RoboClusters rolle for innovation i erhvervslivet.

Skatteministeren har med sin bog "Globalisering" vist stor interesse for Danmarks fremtid. i den globale verden og byrådsmedlem Jane Jegind (V) har derforinviteret ministeren til Odense for at vise, hvad byen at byde på, når det gælder Danmarks fremtid i den internationale verden.

Ved besøget præsenteres skatteministeren for fremtidens produktudvikling. Ved mødet deltager Jens Oddershede, rektor for Syddansk Universitet (SDU), Henrik Pedersen, dekan for det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet (SDU), Uffe Kock Wiil, direktør for Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet (SDU), Henrik Jacobsen, direktør for området industrirobotter, ABB A/S og Rune Larsen, leder for RoboCluster.

Henrik Pedersen giver en kort introduktion til Syddansk Universitet, hvorefter Playware, intelligente legepladser, demonstreres af Karin Müller, senior research manager fra KOMPAN. Herefter vil professor Ivar Balslev demonstrere SCAPE, som er fremtiden inden for produktionsteknologi.

Skatteministeren præsenteres også for Mærsk Instituttet og RoboClusters rolle for innovation i erhvervslivet. Afslutningsvis vil der være en debat om skattemæssige problemstillinger og muligheder i relation til viden og innovation i det danske samfund. Bl.a. vil der blive rejst en debat om incitamentstrukturen til udbygning og fastholdelse af konkurrencedygtig og innovativ produktion i Danmark. Efterfølgende afholdes der pressemøde med skatteministeren.

Forud for besøget på Syddansk Universitet vil ministeren besøge MESH-Technologies, for at høre om, hvordan en af fremtidens virksomheder er opstået i samspil mellem erhvervslivet og forskermiljøet. MESH-Technologies har formået at lave en forretning på baggrund af forskning i klynge computere. Desuden arbejder de med et koncept omkring den problemfrie hjemmepc'er, som ministeren også vil få lejlighed til at stifte bekendtskab med - et område han tidligere har beskæftiget sig med som IT-politisk ordfører.

Herefter går turen til SDU. Inden besøget på Mærsk Instiuttet vil Horseshoe-projektet bliver præsenteret. Det er et projekt, bestående af en klynge med 1000 CPUere og dermed er en af Skandinaviens kraftigste computere. Det er en revolutionerende tankegang indenfor udnyttelse af pc'eres regnekraft, hvor Syddansk Universitet i samarbejde med erhvervslivet har vist vejen til forskning i samspil med erhvervslivet.

Se agenda for besøget her...

Link

MESH-Technologies...

Adaptronics...

SCAPE...

Jane Jegind...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere