• Danish
  • English

Seneste nyheder

To endelige ansøgninger til Højteknologifonden

14-12-2005
Højteknologifonden modtog i efteråret 2005 132 interessetilkendegivelser til SMV-rettede projekter. To ud af i alt fire projekter, hvor RoboCluster var involveret, er af Højteknologifonden udpeget til at indsende en egentlig ansøgning.
Klonede eliteplanter

Den ene projektansøgning omhandler nye metoder for masseproduktion af eliteplanter i dansk gartneri- og skovbrusindustri.

Projektet vil udnytte, at der på forskningsinstitutionerne er udviklet meget effektive bioteknologiske metoder til planteproduktion, som med fordel kan integreres med nye robot- og visualiseringsteknologier.

Forskergrupper og private virksomheder med forskellig baggrund og forskellige ekspertiser vil på den ene side samarbejde på at udvikle ny robotteknologi, der understøtter effektive metoder til bioteknologibaseret produktion af eliteplanter. På den anden side skal de bioteknologiske processer udvikles og tilpasses til automatiseringsprocesserne, så den kommercielle produktion effektiviseres.

Projektet vurderes at have et stort markedsmæssigt potentiale. Et potentiale, der dels retter sig mod markedet for eliteplanter, dels mod markedet for robotteknologi.

3D infrarødt ansigtsgenkendelsessystem

Det andet projekt udvikles af RoboCluster SupplyNet virksomheden TriVision, der sammen med Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet og DTU indsender en ansøgning under titlen ’Advanced accurate, reliable and cost-efficient 3D IR face recognition system for border and building access control’. Projektet tager udspring i det af TriVision udviklede 3D-infrarøde ansigtsgenkendelsessystem, som kombinerer konstruktionen af ansigter i perfekt 3D med måling af ansigtets temperaturvariation.

Se også TriVision kan næsten gå på vandet…

Vi forventer svar fra Højteknologifonden, om de to projekter er gået igennem inden årsskiftet 2005/2006.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere