• Danish
  • English

Seneste nyheder

Videnøkonomiens problembarn og guldgrube

12-08-2005
Fremstilling er videnssamfundets taberaktivitet. Produktionsopgaverne strømmer ud af landet. Men det kan være guld værd at bevare selve fremstillingskompetencen i landet, påpeger danske eksperter, som opfordrer til en større satsning på forskning i produktion.

Danske produktionsvirksomheder sidder på en guldgrube af viden om, hvordan man producerer effektivt, innovativt, kvalitets- og miljøbevidst. Den evne kan udvikles til en lukrativ eksportvare, skriver ugebrevet MandagMorgen.

De danske produktionskompetencer er i høj grad medvirkende til, at dansk økonomi i dag buldrer derudaf og til at virksomhederne er konkurrencedygtige på det globale marked. Men skal vækstpotentialet bevares i Danmark, er der behov for, at Danmark i højere grad satser på at skabe ny viden om produktion og systematisk udvikler landets særlige produktionskompetencer til en eksportvare.

Det er budskabet fra en rundspørge MandagMorgen har foretaget bland danske erhvervsledere, økonomer og innovationsforskere

Professor Uffe Kock Wiil fra Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet tror på en udvikling, hvor Danmark går fra at være eksportør af varer til at blive eksportør af fremstillingsmetoder og teknologi. Han nævner RoboCluster som eksempel på en kompetenceklynge, der kan fungere som driver for omstillingen til denne videnøkonomi.

- Vi arbejder på at gøre robotteknologi til en højborg for Danmark. Visionen er, at vi inden for 10 år er blandt de mest innovative klynger i verden for robotteknologi, siger Uffe Kock Wiil til MandagMorgen.

Generelt set peger eksperterne på, at sektoren i den kommende tid står over for følgende udfordringer:

Udvid værdikæden

Kunderne efterspørger i stigende grad systemer frem for enkeltkomponenter. Derfor er der behov for, at virksomhederne udvider værdikæden. Udfordringen er i den sammenhang, at virksomhederne kan positionere sig stærkt i det netværk, som leverer det samlede system. Og det er naturligvis vigtigt, at virksomheden bevarer kontrollen over de dele af værdikæden, som virksomheden bidrager med. For dansk økonomi er det naturligvis interessant, hvis Danmark kan bevare værtskabet for det samlede system.

Fremstilling som driver

I forhold til værdikædetanken spiller fremstilling en væsentlig rolle. I mange tilfælde er fremstilling en integrator mellem forskellige teknologier og fagområder. Det er en aktivitet, som kræver stor tværfaglighed, og som dermed bringer mange vidensfelter sammen. Dermed er fremstillingsaktiviteten i sig selv en kilde til innovation. Udfordringen er at udnytte fremstilling som driver for andre aktiviteter i værdikæden. For Danmark handler det om at bevare og udvikle den værdiskabende kompetence, mens trivielle og omkostningskrævende fremstillingsaktiviteter kan outsources.

Vidensmedarbejdere på alle niveauer

Vidensøkonomiens stærkeste redskab er medarbejderne. Derfor er rekruttering og udvikling af kompetencer helt afgørende for virksomhedernes fremtidige konkurrenceevne. I den forbindelse er det vigtigt, at fremstillingssektoren ikke kun betragter medarbejdere med en kandidatgrad som vidensmedarbejdere. For at frigive og udnytte det store videnspotentiale, der ligger i fremstillingsaktiviteten, skal fremtidens vidensmedarbejdere være at finde overalt i organisationen. Det stiller store krav til brede uddannelsesprogrammer og til udvikling af nye metoder til at inddrage medarbejderne i virksomhedens innovative processer.

Såvel forskere som erhvervsledere er enige i, at der er behov for en målrettet satsning på forskning og uddannelse for at speede denne omstillingsproces op. Sker det, er der til gengæld gode muligheder for at udvikle fremstillingskompetencer til et stærkt våben og en lukrativ eksportvare i fremtidens danske vidensøkonomi.

Kilde: MandagMorgen, nr. 42, 5. december 2005, side 31-34

Læs hele artiklen her... (kræver log in, kontakt evt. RoboCluster sekretariatet)

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere