• Danish
  • English

Seneste nyheder

1. Afprøvning af nye metoder inden for automatisk oversættelse

27-01-2006
Vi vil gerne afprøve et nyt statistisk baseret oversættelsessystem i en praktisk sammenhæng. Derfor søger vi samarbejde med 2 virksomheder, som har eller forventer at få et stort behov for oversættelse. Det kan være alle typer af virksomheder, blot de har en stor gennemstrømning af tekstmateriale til interne og/eller eksterne modtagere. Erfaringerne fra samarbejdet skal bidrage til, at fremtidige oversættelsessystemer nemt og smidigt kan integreres i virksomhedernes arbejdsgange

Til at udvikle et statistisk maskinoversættelsessystem skal der bruges oversatte tekster - i alt mindst 200.000 ord (ca. 600 sider) på hvert sprog.

I projektets første fase er virksomhedernes bidrag at indsamle og levere tekster til projektet. Derefter systematiserer forskerne materialet og træner oversættelsessystemet på de leverede tekster.

I projektets anden fase stilles oversættelsessystemet til rådighed via en webgrænseflade for medarbejdere i virksomheden, som beskæftiger sig med oversættelse. Systemet afprøves af virksomheden, og det vurderes, hvordan det vil kunne integreres i virksomhedens workflow.

I projektets sidste fase opsamles og publiceres resultaterne. I hele projektperioden udveksler virksomheder og forskere viden og erfaringer på et antal workshops.

Alle data i projektet behandles med absolut fortrolighed. Af praktiske grunde er teksternes sprog i første omgang begrænset til dansk og engelsk.

Virksomhederne vil i projektperioden få mulighed for at stille skarpt på deres oversættelsesprocesser og afprøve nye metoder. De vil få et system specielt designet til deres oversættelsesbehov stillet gratis til rådighed. På projektets workshops kan de diskutere ikke blot automatisk oversættelse, men hele virksomhedens flersprogede dokumenthåndtering med nogle af de førende eksperter på området.

Yderligere information

www.id.cbs.dk/sdmt


Kontakt

Lektor, institutleder Sabine Kirchmeier-Andersen

Institut for Datalingvistik Handelshøjskolen i København

Dalgas Have 15

2000 Frederiksberg

Telefon: 3815 3123

Fax: 3815 3820

Mail: ska.id@cbs.dk

Henvendelse senest 3. februar 2006.

Tilbage...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere