• Danish
  • English

Seneste nyheder

5. Fleksibilitet i fremstilling af fødevarer: Betydning af valgte processer og parametre samt optimering heraf

27-01-2006
Projektet adresserer optimering af fleksibilitet i fødevareprocesanlæg. Resultater kan bruges til forbedret processtyring, minimering af tab og til hurtigere indkøring af nye proceslinier. Samarbejdspartnere er SMV’er, der forædler deres produkter i betydelig grad, f.eks. i fremstillingen af morgenmadsprodukter, marmelade, raffineret spiseolie o.lign. De SMV’er, der deltager, skal kunne stille data fra produktionen til rådighed for matematisk modellering. Modellerne beskriver sammenhængen mellem valgte procesparametre og produkters karakteristika.

Et samarbejde vil for SMV’erne betyde, at de skal medvirke til udførelse af eksperimenter i produktionen under systematisk ændrede produktionsbetingelser. Ændringerne i betingelserne vil blive udarbejdet i fællesskab af forskerne og virksomheden. Projektet skal bruge måledata fra eksperimenterne til at udarbejde en matematisk model over produktionen. Når modellen er tilpasset produktionen, kan den bruges til at simulere produktionen i virksomheden. Modellen skal endeligt valideres i samarbejde med virksomheden evt. gennem udførelse af yderligere eksperimenter.

Ved at deltage vil virksomheden opnå viden om, hvordan det færdige produkts karakteristika afhænger af de valgte procesparametre. Dette vil lette arbejdet med kvalitetsoptimering af produktet, idet forskellige kunder kan have varierende krav. Ligeledes vil øget viden om betydningen af procesparametre give mindre spild ved produktskift i produktionen. Vigtigst er muligheden for at afgøre de produktionsforhold, hvorunder fleksibiliteten i produktionen udnyttes bedst muligt.

Yderligere information

www.fbe.biocentrum.dtu.dk/Forskning.aspx


Kontakt

Lektor, ph.d. Alan Friis

BioCentrum-DTU

Danmarks Tekniske Universitet

Søltofts Plads, Bygning 221

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 4525 2613

Mobil: 2032 1973

Mail: af@biocentrum.dtu.dk

Henvendelse senest 7. februar 2006.

Tilbage...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere