• Danish
  • English

Seneste nyheder

7. Design og produktion af mikro- og nanostrukturerede polymeroverflader med cellestyrende egenskaber

27-01-2006
Der søges SMV’er med kompetence inden for et eller flere af de følgende områder:

- produktion af ultraflade ”medical grade” polymeremner

- design og produktion af mikro- og nanostrukturerede polymeroverflader

- systemer til bestemmelse af og skelnen imellem specifikke celletyper

- udvikling af overflader med styrende egenskaber over for specifikke celletyper

Det overordnede mål med dette projekt er at identificere og producere distinkte overfladestrukturer i polymermaterialer, der styrer specifikt definerede klinisk relevante celletyper. I dette arbejde indgår en række delopgaver, bl.a. computerdesign og fremstilling af masker til fotolitografi, produktion af replica i silicium og stempler i f.eks. nikkel ud fra masters til hot embossing, fremstilling af polymeremner i ”medical grade”, samt opsætning af celleudlæsningssystemer (imaging) til detektion af den cellestyrende effekt af de topografiske strukturer.

De(n) udvalgte SMV(er) kommer til at deltage aktivt i et innovativt forsknings- og udviklingsarbejde i tæt samarbejde med Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO). Det tilstræbes, at en eller flere ansatte fra SMV’en indledningsvis bruger mindst 1-2 arbejdsuger ved iNANO over de første tre måneder for at sikre en hurtig integrering af nøglemedarbejderne i projektet.

Yderligere information

En beskrivelse af iNANO og de tilknyttede aktiviteter kan findes på www.inano.dk


Kontakt

Professor, dr. scient. Flemming Besenbacher

Interdisciplinært Nanoscience Center

Ny Munkegade, Bygning 1521

Aarhus Universitet

8000 Aarhus C

Telefon: 8942 3604

Mail: fbe@inano.dk

Henvendelse senest 3. februar 2006.

Tilbage...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere