• Danish
  • English

Seneste nyheder

8. Satellitbilleder til offshore vandressourcer kortlægning

27-01-2006
Forskningscenter Risø søger en partner med ekspertise i billedanalyse og udvikling af software til billedbehandling. Risø har udviklet metoder til kortlægning af offshore vindressourcer ved hjælp at radarbaserede satellitbilleder, og vi ønsker en brugervenlig kobling til geografisk information, evt. som et Geografisk Information System (GIS). Kendskab til satellitbilleder er en fordel, men ikke et absolut krav.

Samarbejdet mellem virksomheden og Risø vil bestå i en videreudvikling af metoden, hvori satellit-baserede vindkort omregnes til vindressourcekort. Vi forestiller os en række dialogmøder eller korte ophold på Risø, hvor der sættes fælles mål for design af effektive brugergrænseflader og udnyttelse af geografisk information. Afsluttende lægges en fælles plan for markedsføring, undervisningstilbud og præsentationsmateriale, således at det udviklede produkt effektivt når ud til kunder og interessenter.

Virksomheden kan forvente indsigt i et nyt international marked for satellitbaserede produkter og services. Det forventede udbytte for Risø er en bedre formidling af satellitinformationer til vindmøllebranchen. Satellitbaseret information til brugere er i stærk udvikling i Europa i GMES (Global Monitoring Envi-ronment and Security, et fælleseuropæisk informationssystem).

Yderligere information

Information om SAT-WIND projektet er tilgængelig på

www.risoe.dk/vea-atu/remote/sat-wind.htm


Kontakt

Seniorforsker Charlotte Bay Hasager

Forskningscenter Risø

Afdelingen for Vindenergi, VEA-118

P.O. Box 49

Frederiksborgvej 399

4000 Roskilde

Telefon: 4677 5014

Fax: 4677 5970

Mail: charlotte.Hasager@risoe.dk

Henvendelse senest 15. februar 2006.

Tilbage...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere