• Danish
  • English

Seneste nyheder

9. Måling af defekter i silicium

27-01-2006
Som en del af forskningsprojektet ”Towards 25% efficiency solar cells: Modelling and controlling defects in float zone silicon” søger vi samarbejdspartnere til måling af defektdistributioner i monokrystallinsk silicium. Projektet er et samarbejde mellem Institut for Fysik ved Danmarks Tekniske Universitet og Topsil Semiconductor Materials A/S, og samarbejdet ønskes udvidet med én eller flere virksomheder med erfaring i avancerede målinger af urenheder og vakancer i silicium i koncentrationer ned til 1011 –1012 cm-3.

Projektet ”Towards 25% efficiency solar cells: Modelling and controlling defects in float zone silicon” er et forskningsprojekt under Det Strategiske Forskningsråds program for energi og miljø. Projektet beskæftiger sig med solcelleegnet monokrystallinsk silicium dyrket med float zone (FZ) processen. Projektets formål er at opstille computermodeller for FZ processen, som er i stand til at forudsige koncentrationsprofiler af forskellige krystaldefekter (især vakancer og urenhedsatomer) som funktion af FZ processens parametre. Modellerne anvendes til optimering af solcellesubstratets egenskaber med henblik på at forøge solcellens effektivitet.

Under udviklingen af computermodellerne er det afgørende at kunne referere til gode eksperimentelle målinger af den rumlige fordeling af defekter og urenheder i et antal referencekrystaller. Målingerne er teknisk udfordrende, idet de forventede koncentrationer går ned til 1011 –1012 cm-3. Målingerne kan have optisk, elektrisk eller kemisk karakter.

Ud over at skabe nye forskningskontakter vil virksomheden have mulighed for at styrke sin ekspertise inden for siliciumteknologien og sin position på det internationale marked for højteknologiydelser.

Yderligere information

Se projektets hjemmeside på www.camp.dtu.dk/~schiotz/Research/Silicon.html


Kontakt

Ole Andersen

Topsil Semiconductor Materials A/S

Linderupvej 4

3600 Frederikssund

Telefon: 4736 5651

Mail: ole.andersen@topsil.com

Henvendelse senest 15. februar 2006.

Tilbage...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere