• Danish
  • English

Seneste nyheder

DECIDE-seminar om multi-agent-systemer på Odense Staalskibsværft

27-09-2006
Hvad har agenter til fælles med transport af kufferter og skibssektioner, pakning af legoklodser og overfladebehandling af fjernsyn og pumper? Det blev besvaret på et nyligt afholdt seminar om multi-agent-systemer på Odense Staalskibsværft.

Af Michael Wehner Rasmussen, mwr@robocluster.dk

Seminaret ”Styring af robotflåder og avancerede maskiner” blev afholdt på Odense Staalskibsværft tirsdag den 5. september. På seminaret præsenterede partnerne bag it-korridor-projektet DECIDE de foreløbige resultater, som partnerne har opnået i udforskningen af brugen af multi-agent-systemer til avanceret styring af komplekse anlæg. Claus Risager fra Teknologisk Institut bød i sin egenskab af projektleder velkommen til arrangementet, som havde tiltrukket 40 deltagere fra forskningsverdenen og det private erhvervsliv.

 

Hvad er multi-agent-systemer så for en størrelse?

Adjunkt Kasper Hallenborg fra Mærsk Instituttet ved Syddansk Universitet forklarede om principperne, som ligger bag multi-agent-systemer - forkortet MAS. I stedet for at have en overordnet og central planlægning og styring af aktiviteterne i et kompliceret anlæg, så træffes beslutningerne decentralt i systemet i form af nogle software-agenter. Agenterne reagerer på de input, de får fra deres nære omgivelser og i samspil med de øvrige agenter i systemet. Det skulle gerne lede til mere fleksible styringer, som er mere robuste over for uforudsete hændelser.

Når man forsøger at påvise, at MAS kan være et bedre alternativ end traditionelle styringsprincipper, så er det vigtigt at have et anlæg at teste metoden af på. Det er både meget omstændeligt og ressourcekrævende, hvis man skal prøve det af på et stort og kompliceret maskinanlæg. Og ofte er det slet ikke muligt, da man ikke kan ”eksperimentere” med store og dyre anlæg, som måske allerede kører i drift. Der findes derimod et rigtig godt alternativ i form af emulering.

Styring af større og komplicerede anlæg

Bent Aksel Jørgensen fra Simcon, der er specialiseret i udvikling og anvendelse af emuleringssystemer, demonstrerede, hvordan emulering kan skabe overblik og forståelse i udvikling af styring til større, komplicerede anlæg. Han forklarede også forskellen på simulering og emulering. Førstnævnte er primært en visualisering af idéer og layouts, mens emulering er baseret på den egentlige styringssoftware. Emulering kan derfor anvendes til både visualisering og til at understøtte udvikling, implementering og vedligeholdelse af anlæg.

For at få afdækket mulighederne for anvendelsen af MAS i avancerede maskinstyringer har partnerne i DECIDE-projektet valgt at teste MAS på et konkret scenario. Testscenariet er stillet til rådighed af FKI Logistex, der blandt andet leverer bagagetransportsystemer til store internationale lufthavne. De foreløbige tests viser, at MAS kan føre til forbedret performance. Gennem en række testkørsler i det emulerede system er det således påvist, at systemet kan holde et højt output af kufferter - selv ved høj belastning. Software Product Manager Lars Kristensen fra FKI Logistex gav udtryk for sine store forhåbninger til MASs fremtidige anvendelse inden for styring af bagagetransportsystemer.

Nye scenarier for anvendelse af MAS

Et af de næste skridt i DECIDE-projektet er at overføre erfaringerne fra testscenariet til andre anvendelsesområder. Til det formål har projektpartnerne identificeret en række nye scenarier, som kort blev introduceret på seminaret. Fra Odense Staalskibsværft præsenterede udviklingsingeniør Niels Jul Jacobsen skibsværftets ønsker om at kunne anvende MAS til at planlægge og styre deres interne transport af skibssektioner. Fra LEGO redegjorde Senior Project Manager Jens Jørgen Meisner redegjorde for LEGOs mål, om at begrænse omstillingstiden på deres pakkemaskiner gennem brugen af MAS. Fra Bang & Olufsen forklarede it-koordinator Jesper Dahl Andersen, hvordan B&O i forbindelse med deres overfladebehandlingsanlæg gerne vil have en styring, der er mere robust over for uforudsete hændelser. En tilsvarende problemstilling gør sig gældende hos Grundfos og deres kataforeseanlæg.

Seminardeltagerne fik løbende mulighed for at stille spørgsmål, og der var en god dialog. Et af spørgsmålene gik således på, hvordan man kan være sikker på, at de lokale agenter træffer de rette beslutninger. Her var svaret, at man sikrer, at en opgave bliver løst efter hensigten, som fx at en kuffert kommer fra A til B inden for en given tidsramme, ved at man indledningsvis sætter nogle overordnede rammer op, der kan regulere agenternes adfærd frem mod dette mål.

 

Som afslutning på arrangementet var der arrangeret en rundtur på værftet. Deltagerne fik lejlighed til at stifte bekendtskab med mange af de delprocesser og – elementer, som fører til bygningen af verdens største containerskib.


Læs mere om DECIDE…

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere