• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fremtidens landbrug med planteplejerobotten Roboss

30-06-2006
Roboss hedder designer Keld Kjærhus Bertelsen bud på fremtidens fuldautomatiske markrobot. Robotten præsenteres på Designskolen Koldings afgangsudstilling den 21. juni til 2. juli. Via modeller og billeder illustrerer Keld Bertelsen robottens design og funktionaliteter og viser, hvordan den kommunikere og samarbejder med mennesker.

- Vi skal passe på jorden og dyrke afgrøder på naturens præmisser, det er visionen for designer Keld Kjærhus Bertelsens afgangsprojekt på Designskolen Kolding.

Med udgangspunkt i det RoboCluster-relaterede AgroBots-projekt – samarbejdende robotter og mennesker i fremtidens landbrug – har Keld Kjærhus Bertelsen udviklet et designkoncept, der ikke alene forfiner sprøjtnings- og lugemetoder i markerne, men som også tager højde for landmandens interaktion og kommunikation med de nye maskiner. Konceptet har fået navnet Roboss.

En visionær planteplejerobot

Konceptet beskriver en lille landbrugsrobot, hvorpå der kan påmonteres forskellige redskaber alt afhængig af den opgave, robotten skal varetage i marken. Robotplatformen er selvkørende og kan ved hjælp af sensorer og GPS-system finde rundt på marken. Landmanden kan styre, kontrollere og opdatere Roboss til ønskede arbejdsopgaver med en PDA-fjernbetjening.

Skal robotten luge påmonteres Weedboss-redskabet. Roboss kan nu via den teknologi, som udviklesi AgroBots-projektet stedsbestemme ukrudt mellem planter og planterækker, registrere hvor nytteplanterne er og luge alt andet væk. Robotten kan samtidig indsamle informationer om, hvilke ukrudtsarter der er på marken. Information, som kan være til stor nytte for landmanden.

Skal robotten omvendt sprøjte afgrøderne for skadedyr påmonteres Sprayboss. I stedet for at sprøjte et større område kan Sprayboss-redskabet specifikt ramme planten og dermed udføre opgaven på en mere miljøvenlig og økonomisk rentabel måde.

Designkonceptet omfatter også overvejelser og forslag til, hvordan de nye maskiner ”sælges” til landmændene. Den lille lette markrobot repræsenterer et paradigmeskift i landbruget, som gennem flere årtier har vænnet sig til store robuste maskiner. På en enkel forståelig måde visualiserer Keld Kjærhus Bertelsen Roboss funktionaliteter og illustrerer, hvordan robotten anvendes i praksis.

Keld Kjærhus Bertelsens designkoncept har tilført AgroBots projektet en spændende dimension. Via modeller og billeder har han kvalificeret, udviklet og formidlet forskningsprojektets designmæssige potentiale og defineret et nyt designområde.

Læs mere om AgroBots-projektet...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere