• Danish
  • English

Seneste nyheder

Griberobotter til avanceret emnehåndtering

27-09-2006
RoboCluster indsendte 12. september en ansøgning til Højteknologifonden om etablering af en højteknologisk platform for griberobotter til avanceret emnehåndtering i fremtidens industrielle produktion. Platformen har fået navnet Handyman – højteknologiske griberobotter.

Baggrunden for ansøgningen er et identificeret behov for ekstremt fleksible griberobotter, der kan muliggøre en automatisk, rentabel og konkurrencedygtig fremstilling af emner i små serier med tilhørende komplekse håndteringsprocesser.

Den danske konkurrenceevne vil i stadig højere grad være baseret på høj kvalitet, stor emnevariation og små seriestørrelser. Det stiller store krav til fleksible og autonome produktionssystemer, som også projektet ”Fleksible robotter i små og mellemstore virksomheder” viste.

En af de væsentligste udfordringer bliver at få kommercielle og generiske systemer til fleksibel robotbaseret emnehåndtering. Kun de lande, der har teknologi, kompetencer og erfaring vil blive attraktive produktionspartnere i fremtiden.

I dag er det specialiserede løsninger, der kompenserer for manglende teknologi. Følgerne er uhensigtsmæssig økonomi, implementeringstid og -risiko, samt manglende fleksibilitet og omstillingsvenlighed. Der er tale om løsninger, der ikke vil være rentable og brugbare i fremtidens industri. Konsekvensen vil måske være outsourcing med de produkt-, erhvervs- og samfundsmæssige effekter, dette medfører.

  

Internationalt i front

Med Handyman-platformen ønsker projektpartnerne at udbygge Danmarks internationale konkurrenceevne inden for griberobotter til avanceret emnehåndtering. De danske virksomheder ligger allerede langt fremme internationalt mht. til automationsgrad og anvendelse af robotter. Dette skal sammen med platformens målrettede fokus bringe Danmark helt frem i front som en stærk international samarbejdspartner og et attraktivt geografisk område for etablering af udviklingsafdelinger og –virksomheder.

Projektpartnerne vil organisere platformens forsknings- og innovationsindsats ud fra en række teknologifelter og applikationsfelter. Teknologifelterne udtrykker platformens faglige kernekompetencer, mens applikationsfelterne er konkrete industrianvendelser, der har størst erhvervsrelevans og –potentiale.

Der er tilrettelagt et unikt samarbejde mellem aktørerne i platformen. Sammensætningen af partnere, organiseringen af indsatsen og involveringen af danske produktionsvirksomheder skal sikrer et optimalt samspil mellem industrielle brugere, robotteknologivirksomheder og forskningsinstitutioner.

Partnerne i platformen

Det organisatoriske afsæt er RoboCluster, hvilket er i tråd med Innovationsrådets anbefaling om, at Danmark bygger fremtidens nye milliardindustrier op via klyngesamarbejde.

Foruden RoboCluster deltager følgende parter i platformen:
• AMROSE Robotics ApS
• Bila A/S
• Grundfos A/S
• mh Martin Hansen A/S
• Scape Technologies A/S
• Teknisk Fakultet på Syddansk Universitet
• Teknologisk Institut
• TriVision ApS
• Unisensor A/S
• Universal Robots ApS.

Ud af 21 interessetilkendegivelser har Højteknologifonden udvalgt Handyman-platformen som en af i alt seks til at indsende en ansøgning. Ansøgningen er indsendt den 12. september 2006. RoboCluster forventer svar fra Højteknologifonden 15. november 2006.


Yderligere information

Erhvervsforsker Claus Risager, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3985, claus.risager@teknologisk.dk

Centerleder Rune Larsen, RoboCluster, tlf. 6550 3652, rune.larsen@robocluster.dk

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere