• Danish
  • English

Seneste nyheder

Innovation Day 2006 på Bramstrup Gods

27-10-2006
150 personer med tilknytning til landbruget og den robotteknologiske udvikling satte i slutningen af september hinanden stævne til Innovation Day på Bramstrup Gods. De blev præsenteret for den nyeste udvikling inden for robotter og sensorer til fremtidens højteknologiske landbrug og identificerede en række temaer, der vil danne afsæt for indsatsområdet Biologisk Produktion under det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer.

Af Michael Wehner Rasmussen, RoboCluster

Op mod 150 personer med tilknytning til landbruget og den robotteknologiske udvikling på området havde i slutningen af september sat hinanden stævne til Innovation Day på Bramstrup Gods. Her mødtes virksomhedsrepræsentanter, landbrugsrådgivere, forskere, designere og erhvervsfremmeaktører for at drøfte fremtidens højteknologiske landbrug.

Præsentation af den nyeste udvikling

Innovation Day 2006 var arrangeret som et ”Open Space”-arrangement, hvor deltagerne i en række ”hotspots” indledningsvist blev præsenteret for den nyeste udvikling inden for sensorer og robotter ”fra jord til bord”. Deltagerne blev således som noget af det første mødt af en græsslåningsrobot, og der var udstillet et bredt udsnit af robotter fra traditionelle industrirobotter til fjernstyrede og selvkørende robotkøretøjer, og der var sågar en robothelikopter.

Rækken af hotspots var tænkt som inspiration og fælles referencepunkter for dagens diskussioner, og RoboCluster præsenterede sine tanker og mål for indsatsområdet Biologisk Produktion under det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer.

Dynamisk idégenerering

Efter denne indledende inspiration, samledes alle deltagerne i en stor rundkreds af stole i den imponerende ladebygning, der tidligere har været brugt til blandt andet opera, men som i dagens anledning var indrettet til konferencecenter og udstillingshal. Her bød godsejer Niels Langkilde og forskningschef Svend Christensen velkommen, hvorefter Gerard Muller fra Open Space Denmark introducerede deltagerne til ”Open Space”-metoden.

Et vigtigt element i ”Open Space” er De to fødders lov. Hvis en deltager under forløbet kommer i en situation, hvor vedkommende ikke lærer noget, skal deltageren bruge sine to fødder til at gå til et mere produktivt sted.

Deltagerne fyldte hurtigt en hel væg med forslag til temaer, som man ønskede at debattere. Nu var det så op til den enkelte at finde det tema og den gruppe, som man syntes, var mest interessant og relevant. Grupperne placerede sig rundt omkring i de spændende omgivelser, og nogle grupper havde 10-12 deltagere, medens andre grupper bestod af 3-5 personer. Fælles for alle grupperne var dog en livlig og engageret debat.

Et godt afsæt for videre udvikling

Når en session var færdig, afrapporterede tovholderen gruppens resultater på en pc, som var stillet til rådighed. På den måde kunne alle dagens 27 sessioner samles i et fælles dokument til senere opfølgning. Det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer vil således tage afsæt i dette arbejde i de videre aktiviteter for indsatsområdet Biologisk Produktion.

Som afslutning på dagen samledes alle deltagerne igen i en stor rundkreds af stole, og hver enkelt deltager kunne så give udtryk for sit udbytte af dagen. Der var alt fra korte og kontante ytringer om at fortsætte det gode arbejde og til opfordringer om at se på udviklingen og udfordringerne i et europæisk perspektiv. Generelt var der stor tilfredshed med arrangementet, og der var enighed om, at der er noget at bygge videre på.

Oprettet: 27.10.2006

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere