• Danish
  • English

Seneste nyheder

Midler til øget forskerkontakt

05-01-2006
RoboCluster SupplyNet har modtaget en bevilling fra Forskerkontakten under det Jysk-Fynske Erhvervssamarbejde. Midlerne skal bruges til at skabe øget kontakt mellem nogle af de væsentligste danske forskningsmiljøer inden for det robotteknologiske fagområde og virksomhederne i RoboCluster SupplyNet.

Projektperioden løber over to år. Der planlægges i alt 8 konkrete faglige arrangementer, hvor medlemsvirksomhederne i SupplyNet vil møde forskningsmiljøerne på videninstitutionerne. Virksomhederne præsenteres for de nyeste forskningsresultater, mens forskerne får mulighed for at drøfte, hvordan eksisterende og kommende forskningsresultater kan anvendes kommercielt.

Målet er at øge virksomhedernes kendskab til de faglige kompetencer på forskningsinstitutionerne og opbygge personlige relationer, som danner grundlag for en fælles innovation i fremtidige udviklingsprojekter.

- Det er afgørende for de danske højteknologiske virksomheder inden for robot- og automationsbranchen, at de har adgang til den nyeste viden, for at de kan levere de bedste teknologiske løsninger til den øvrige industri, og bibeholde deres internationale konkurrencekraft, siger SupplyNets projektleder Claus Risager, Teknologisk Institut.

- På verdensplan investeres der i disse år kraftigt i at udvikle robotter, der kan ”forstå” og reagere differentieret på skiftende omgivelser og selvstændigt udføre en opgave. Og de intelligente systemer er godt på vej til at blive en væsentlig vækstparameter inden for en bred vifte af brancher, fx medicinsk måleudstyr, industriel produktion, gartnerierhverv, osv. En stor del af den teknologiske udvikling inden for robotter, sensorer og intelligente systemer foregår i forskningsmiljøerne på universiteterne, der typisk er 5-10 år forud for sin tid, og det har derfor stor værdi for virksomhederne at få kendskab og adgang til denne viden, fortæller Claus Risager.

I projektperioden planlægges der arrangementer med følgende videninstitutioner:

• Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
• Center for Product Development, Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet
• Esbjerg Tekniske Universitet, Aalborg Universitet
• Designskolen Kolding
• Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum/Videncenter for Teknologisk
• Innovation, Syddansk Universitet
• Forskningscenter Bygholm, Danmarks Jordbrugsforskning
• Institut for Produktion, Aalborg Universitet
• Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion, Danmarks Tekniske Universitet – DTU

Læs mere om RoboCluster SupplyNet...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere