• Danish
  • English

Seneste nyheder

Million-bevilling til forskning i formskiftende robotter

21-12-2006
Forskningsrådet for Teknologi og Produktion (FTP) har bevilliget 4.5 millioner kroner til et tre-årligt forskningsprojekt på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet om Morphing Production Lines – produktionslinier der kan ændre form og struktur.

Formålet er at udvikle et alternativ til de nuværende automatiserede produktionslinier, som indgår i den moderne industrielle produktion. De nuværende produktionslinier er typisk baseret på en kombination af hurtige men ufleksible kundetilpassede maskiner og fleksible men langsomme industrielle robot-arme.

Med Morphing Production Lines er visionen at kunne tilbyde en fuldautomatisk fleksibel automation. Produktionslinierne skal kunne ændre form automatisk og tilpasse sig til givne produktionsopgaver. De skal kunne indrette sig efter, at produkter bliver manipuleret og udnytte opgaver-specifikke egenskaber mens de bibeholder robustheden og hurtigheden, som er kendt fra traditionelle skræddersyede produktionssystemer.


Selv-rekonfigurerende robotter

Forskerne vil i første omgang udvikle en prototype, der består af generisk hardware og software til ”morphing-platformen”. Hardware platformen baseres på en ny generation af selv-rekonfigurerende robotter med kommunikations- og sensorfaciliteter, som tidligere er udviklet på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet. De selv-rekonfigurerende robotter bygges fra moduler, som automatisk kan ændre den måde de er forbundet til hinanden og herved ændre den overordnede struktur.

Software platform skal muliggøre en systematisk programmering af de selv-rekonfigurerende robotter så applikationen hurtigt kan tilpasse sig behovene på produktionslinien.

Med bevillingen fra Forskningsrådet ansættes en ph.d. studerende, der primært skal undersøge software-aspekter, mens der ansættes en post doc. til at undersøge hardware-aspekter. Desuden vil hardwaren i de eksisterende moduler blive udbygget. Initialt vil forskerteamet bygge simulerede prototyper, men i løbet af de 3 år projektet forløber, vil de skifte over til den rigtige hardware. Softwaren starter som prototyper, der kan udvikles til genbrugelig kode (et framework) og ultimativt til et dedikeret programmerings-sprog.

Faktaboks

Med inspiration fra cellebiologien har forskere fra Syddansk Universitet tidligere udviklet en unik, fleksibel robot, der som den første nogensinde, kan ændre form, mens den arbejder. Robottens navn er Atron…

Læs mere på

Bag projektet står Bo Nørregaard Jørgensen og Ulrik Pagh Schultz, begge lektorer i software gruppen på Mærsk Mc-Kinney Møller Instittutet på Syddansk Universitet samt Kasper Støy, der er lektor i adaptronics gruppen på Mærsk Mc-Kinney Møller Instittutet på Syddansk Universitet.

Yderligere information

For yderligere information kontakt Kasper Støy, Mærsk Mc-Kinney Møller Instittutet kaspers@mip.sdu.dk

Oprettet: 21.12.2006

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere