• Danish
  • English

Seneste nyheder

MoveBots - robotter der flytter noget

28-04-2006
RoboCluster har indsendt en ansøgning til VTU (Videnskabsministeriet) om etablering af et innovationskonsortium om robotters intelligente håndtering af fysiske emner i interaktion med mennesker og omgivelser. Konsortiet har fået titlen MoveBots.

Konsortiet vil opstille en demonstrator bestående af en robot med to arme, der hver har en universel griber/hånd monteret. Demonstratoren skal bruges som platform for en fælles innovations- og kompetenceudvikling inden for robotteknologisk manipulation og emnehåndtering. De faglige temaer omhandler objektgenkendelse, gribeproces, baneplanlægning, informationsindsamling, mobilitet, materialer, sensorer og gribekonstruktion.

Målet er at kunne udvikle billigere robotløsninger, der lige som mennesker, kan genkende, forstå, gribe og manipulere emner med stor geometrisk og materialemæssig variation og samtidig forstå og tilegne sig viden om den komplekse opgavesammenhæng emnet indgår i. Fx forstå hvad det er for en opgave, der ønskes løst med emnet.

Baggrund
Baggrunden for MoveBots er en markant forventet vækst inden for fleksible robotceller. På verdensplan forventer World Robotics (UN2005) inden for en 4-årig periode en vækst på 27% i industrirobotmarkedet, mens der i samme periode forventes en 3-dobling i antallet af professionelle servicerobotter og en 4-5 dobling i antallet af personlige servicerobotter (husholdnings- og underholdningsrobotter). En udvikling, der yderligere forventes forstærket over en 10-årig periode.

Det er denne vækst konsortiet ønsker at hægte sig på. Målet er en dansk klynge af internationalt førende højteknologiske SMV’er inden for emnehåndteringsteknologi til robotter. Det vil skabe en robotrevolution og en dansk erhvervssucces. Industrien vil kunne reducere konkurrencen fra lavtlønslande via ekstremt fleksibel emnehåndtering. Udviklere af emnehåndteringsteknologi vil kunne afsætte internationalt. Og danske virksomheder, på tværs af brancher og fag vil levere emnehåndterende robotter til professionelle og private, industri og service.

Konsortiet

Konsortiet består af førende danske forskere og virksomheder, der har kompetencer på et højt internationalt niveau inden for emnehåndtering.

  AMROSE Robotics (medlem af RoboCluster SupplyNet)
•  BILA (medlem af RoboCluster SupplyNet)
•  Grundfos
•  Ideal-line (medlem af RoboCluster SupplyNet)
•  Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
•  RoboTool (medlem af RoboCluster SupplyNet)
•  SCAPE
•  Teknologisk Institut
•  Tender Trolleys
•  TriVision (medlem af RoboCluster SupplyNet)
•  T&O Stelectric
•  Unisensor (medlem af RoboCluster SupplyNet)
•  Universal Robots

Ansøgningen blev indsendt 15. marts til VTU, og vi forventer svar ultimo juni.

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere