• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ny erhvervs- og vækststrategi

12-11-2006
Odense Kommune har vedtaget en ny erhvervs- og vækststrategi, der skal styrke innovation, globalisering, iværksætteri og uddannelse. Strategien bakker op omkring initiativerne i RoboCluster og betyder at flere ressourcer kommer til at arbejde i samme retning.

Brikkerne er lagt i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik, der blev godkendt af byrådet i november 2006. Vækstdriverne er innovation, globalisering, iværksætteri og uddannelse.

- Den nye erhvervsstrategi bakker utroligt godt op omkring det arbejde vi udfører i RoboCluster. Vi ser megen synergi mellem det Odense Kommune ønsker på erhvervsområdet og de initiativer vi har igangsat i RoboCluster. Det svarer også godt overens med, hvad den nye syddanske region satser på. Det betyder, at vi får flere ressourcer som arbejder i samme retning, fx i innovationsmiljøet, fortæller Rune Larsen fra RoboCluster.

Indsatsen i erhvervs- og vækstpolitikken gruppers omkring fire hovedspor:

Den innovative by

Innovation og nytænkning er nøglen til øget konkurrenceevne. Vækstpolitikken vil styrke samspillet og videndelingen mellem forskningsverdenen, erhvervslivet og de kreative vækstlag. Erhvervsklynger og uddannelse er vigtige faktorer i skabelsen af vækst. Kompetencerne på videninstitutionerne skal udnyttes med henblik på kommercialisering og udnyttelse i erhvervs- og kulturlivet.

Den legende/lærende by

Kreativitet og leg er vigtige begreber i viden- og oplevelsesøkonomien. Leg gør det nemmere og sjovere at lære mens kreativitet fremmer innovation og nytænkning. Derfor skal kreativitet og ideudvikling styrkes hele vejen op gennem uddannelsessystemet og afspejles i bybilledet. Vækstpolitikken vil bygge videre på allerede etablerede projekter inden for leg og læring, fx intelligente legepladser og brug af digital teknologi i skolerne.

Den globale by

Globaliseringen giver øgede afsætningsmuligheder, og vækststrategien vil understøtte at lokale virksomheder udnytter deres potentialer bedre. Gennem samarbejde og efteruddannelsestilbud skal virksomhederne sikres det nødvendige kompetenceløft for at klare sig i globaliseringen.

Den dynamiske by

Iværksættere skaber vækst og udvikling og skal have gode rammebetingelser. Vækstpolitikken vil fremme et dynamisk iværksættermiljø ved at styrke netværksdannelser, rådgivningstilbud, og specialiserede erhvervsservice i forhold til patentrettigheder, professionel projektledelse og kapitalfremskaffelse.

Fra politik til praktik

Vækstpolitikken udspringer af en proces, hvor bl.a. RoboCluster og partnere fra erhvervs- og kulturlivet, uddannelsesinstitutionerne og forskningssektoren har givet indspark og ideer. Det er der kommet et idekatalog ud af, som skal bruges til at omsætte politikken til konkrete initiativer.

- Som det fremgår af idekataloget spiller robotter en gennemgående rolle i de anbefalinger, der er fremkommet undervejs i arbejdet med erhvervs- og vækstpolitikken. Vi sætter fx fokus på klyngearbejde og arbejder for at sikre Odense og regionen en position som Europas førende innovative robotteknologiske centre inden for afsætning af produkter, ydelser, udvikling, forskning og uddannelse samt udvikling af tværgående anvendelsesområder for robotteknologien. En position som bl.a. understreges med robotfestivalen, der giver publikum mulighed for at opleve hvordan robotteknologi kan bruges til leg og læring, til underholdning og fx til rehabilitering, siger Rune Larsen.

Der nedsættes i begyndelsen af 2007 et Strategisk Udviklingsforum med repræsentanter fra erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som skal koordinere og prioritere initiativerne i idekataloget.

Link til Odense Kommune www.odense.dk

Oprettet: 11.12.2006

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere