• Danish
  • English

Seneste nyheder

På vej mod det perfekte juletræ

28-11-2006
Projektet HiTec Elitetræer, om robothåndtering af klonede planter, holdt i november styregruppemøde. Projektets partnere, heriblandt Højteknologifonden, der støtter projektet med 4 millioner kroner, fik en status og præsentation på nogle af de teknologier der arbejdes med.

Projektpartnerne havde i første halvår 2006 en række brainstormmøder og workshops, hvor potentielle løsningsmodeller blev diskuteret og risikomomenter identificeret. 17 arbejdspakker blev beskrevet for at nå målet, om opstilling af to fungerende robotanlæg hos projektpartneren Vitroform A/S.

Det ene anlæg skal i et sterilt miljø demonstrere, at der kan foretages en udvælgelse og maskinel separering og håndtering af små klonede spirer (embryoerne) og efterfølgende overføre dem til et egnet vækstsubstrat. Det andet anlæg skal demonstrere, at der kan foretages udvælgelse og maskinel separering og håndtering af de udvalgte kimplanter (i vækstsubtratet) og efterfølgende overføre dem til fx en potte. Begge anlæg skal have en takttid på max 5 sekunder.

Samtidig skal der ved projektets afslutning foreligge, en biologisk proces, for nordmannsgarn, som kommercielt rentabelt kan integreres i en automatiseret produktionsproces. Og for andre arter vil man opstille en kravspecifikation til det biologiske materiale, som fastlægger den fremtidige udvikling af metoder til styring af embryostørrelse, knopudvikling og rodlængde.

Iderigt samarbejde

Grundet projektets tværfaglige karakter, i krydsfeltet mellem biologi og robotteknologi, har projektpartnerne oplevet den idérigdom, som opstår, når forskellige kompetencer sættes sammen. Men også begrænsninger, der har udfordret partnerne til at finde løsninger, som ligger på grænsen af det mulige. Mange ideer og forslag er kommet i spil, og helt nye løsningsmuligheder er opstået.

- Det har været fascinerende og lærerigt at lade de to verdner mødes. Som automations- og robotintegrator er vi vant til at arbejde efter maskinspecifikationer, hvilket biologerne har svært ved at levere pga. den biologiske natur. Til gengæld har biologerne mulighed for, til en vis grad, at tilpasse det biologiske materiale efter robotteknologiens muligheder. I enkelte tilfælde er vi endt med helt andre løsninger, end dem vi oprindelig havde tænkt mulig, fortæller Jan Bisgaard fra Bila A/S, der står for udviklingen af selve robotterne.

I projektet HiTec Elitetræer samarbejder forskergrupper og private virksomheder om udvikling af ny robotteknologi og computerstyring, som understøtter effektive metoder til biologisk planteproduktion. Den nye metode anvendes i første omgang til at klone nordmannsgran til dansk juletræsproduktion. Danmark er Europas største eksportør af juletræer, og ved hjælp af robotter vil forskerne gøre en del af arbejdet med at udvælge de bedste frø lettere og billigere.

Faglige milepæle

Projektpartnerne har frem til november 2006 defineret den overordnede automatiseringsproces, fastlagt gribeprincipperne, fundet en metode til at kvalitetsbestemme kimplanterne og opstillet et koncept til at lokalisere gribepunkt og klassificere kimplanter ved brug af computervision.

Sidstnævnte er udarbejdet som et afgangsprojekt for en gruppe ingeniørstuderende ved Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. De studerende har udarbejdet en computeralgoritme, der kan isolere og identificere hvert enkelt kim. Efter kimene har ligget i en næringsmasse opsamles de i vand og adskilles fra hinanden. De fordeles på et plant underlag, hvor computeralgoritmen kan stedbestemme kimene, finde deres midtpunkt og tilpasse en ellipse, der kan bruges til at kvalitetsbestemme kimene.

I 2007 går projekts partnere i gang med at opbygge pluk-systemet, optimere takt- og håndteringstiderne i forbindelse med ”batch-kørsler” og udvikling af metoder til henholdsvis separering af kimplanter og sterilisation af redskaber.

Projektet HiTec Elitetræer blev startet 1. juni 2006 og løber i halvandet år. Det samlede budget er 8 millioner kroner, heraf støtter Højteknologifonden med 4 millioner. RoboCluster har projektledelsen ved Niels Korsager, nka@robocluster.dk

Deltagere

Foruden RoboCluster deltager Statens Naturvidenskabelige Museer, Vævskulturlaboratoriet på Københavns Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi på Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet, Woody Plant Biotech ApS, Vitroform A/S og Bila A/S, der er medlem af RoboCluster SupplyNet.

Læs mere om Hi Tec Elitetræer

Oprettet: 28.11.2006

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere