• Danish
 • English

Seneste nyheder

Pilotprojekt om inddragelse af virksomheder i forskningsprojekter

27-01-2006
Det Strategiske Forskningsråd (DSF) lancerer et nyt pilotprogram for at styrke samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. Under programmet indbydes små og mellemstore virksomheder til at deltage i en række igangværende forskningsprojekter under DSF.

Det Strategiske Forskningsråd (DSF) har henvendt sig til Fyns ErhvervsCenter og EU Center Fyn for at få vores hjælp til at udbrede kendskabet til et nyt pilotprojekt, der skal styrke samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og forskningsinstitutioner. Pilotprojektet omfatter i første omgang 9 igangværende forskningsprojekter.

Invitationerne til samarbejde kommer fra forskellige forskningsinstitutioner, dækker forskellige fagområder og brancher og omfatter forskellige aktivitetsformer, herunder deltagelse i det videnskabelige arbejde, deltagelse i afprøvninger og test baseret på virksomhedscase, workshops etc.

Interesserede SMV'er kan sætte sig i forbindelse med kontaktpersonerne for de 9 projekter, hvis overskrifter er:

 • 1.  Afprøvning af nye metoder inden for automatisk oversættelse - mere...

 • 2.  Design, modellering og udnyttelse af termoelektriske materialer og apparater i energisystemer - mere...

 • 3.  Dataanalyse af kemiske stoffer med kemoinformatiske metoder - mere...

 • 4.  Omrøre-, pumpe- og reaktordesign til forbehandling af energiafgrøder og biogasforsøg i laboratorieskala - mere...

 • 5.  Fleksibel fremstilling af fødevarer: Betydning af valgte processer og parametre og optimering heraf - mere...

 • 6.  Trans Membran Destillation (TMD) til opkoncentrering af plantesaft: Frugtsaft alene og i kombination med lægemiddelplanter - mere...

 • 7.  Design og produktion af mikro- og nanostrukturerede polymeroverflader med cellestyrende egenskaber - mere...

 • 8.  Satellitbilleder til offshore vindressource kortlægning - mere...

 • 9.  Måling af defekter i silicium - mere...


Få en detaljeret beskrivelse af projekterne her...  (pdf - 292 kB)

Yderligere information på www.eufyn.dk

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere