• Danish
  • English

Seneste nyheder

Policy-guide til klyngeudvikling

19-12-2006
RoboCluster var tirsdag den 5. december vært for et referencegruppemøde for et REG LAB initiativ, der har til formål at udvikle en guide, som kan anvendes til identifikation af klynger og opbygning af klyngeorganisationer. Et dusin repræsentanter fra danske klyngeinitiativer var mødt op for at fremlægge og diskutere egne praktiske erfaringer kombineret med udenlandsk inspiration.

Af Michael Wehner Rasmussen, RoboCluster mwr@robocluster.dk

Hvis danske virksomheder fremover skal klare sig på det globale marked, er en af løsningerne klyngesamarbejde med relaterede regionale virksomheder. Mange steder i Danmark er der gennem de senere år blevet arbejdet med klynger. Men arbejdet har ikke været systematisk. Derfor er REG LAB nu gået i gang med at udvikle en decideret klyngeguide. Den skal være færdig i foråret 2007 og give REG LABs medlemmer et brugbart værktøj til at arbejde med og udvikle klynger.

Analysen skal besvare to spørgsmål:
• Hvordan identificerer man en klynge og dens potentiale?
• Hvordan opbygger man en slagkraftig klyngeorganisation? I

Indledningsvist diskuterede deltagerne, hvad det vil sige at være en (erhvervs)klynge? Der var ikke nogen entydig definition, men Bjarne Jensen fra REG LAB illustrerede problemstillingen ved at tegne en række punkter på tavlen. Punkterne repræsenterede enkeltaktører, som han forbandt med streger, der illustrerede kontaktflader. Når der var tilstrækkeligt mange punkter og kontaktflader, som kunne afgrænses af et fagområde, så var der tale om en klynge.

På mødet var der ligeledes rig lejlighed til at drøfte, hvilke initiativer deltagerne havde sat i søen for at styrke klyngeudviklingen i deres region. Nogen af aktiviteterne var meget succesfulde, mens andre aktiviteter var faldet mindre heldigt ud. Hvad virker, og hvad virker ikke? Der var stor enighed om, at hvad der virker inden for en klynge, ikke nødvendigvis virker inden for en anden klynge, da der kan være tale om vidt forskellige forudsætninger. Klyngeaktører kan dog have stor gavn af at kunne hente inspiration fra andre klyngeinitiativer, så man ikke selv skal udtænke alle idéerne selv, ligesom man på den måde kan slippe for de værste faldgrubber.

Læs mere om initiativet på www.reglab.dk

Oprettet: 19.12.2006

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere