• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotter til plantepleje

11-09-2006
IKT- korridoren bevilliger midler til projektet Plant Nursing Robotics. Konsortiet vil bringe moderne robotteknologi ind i en innovativ udvikling og anvendelse af nye intelligente redskaber til pleje af planter og grønne arealer.

Moderne robotteknologi kan bane vejen for en ny genereration af intelligente redskaber til pleje af planter og grønne arealer. Det er ideen bag Plant Nursing Robotics-projektet, som skal skabe basis for et nyt markedsområde.

IKT- korridoren under Forsknings- og Innovationsstyrelsen imødekommer nu projektet med en bevilling på baggrund af en ansøgning indsendt af RoboCluster, Forskningscenter Bygholm, Vitus Bering Denmark, Mærsk Instituttet (Syddansk Universitet), Teknologisk Institut og Designskolen Kolding. Sammen med en række andre partnere vil konsortiet skabe basis for en kommercialisering af et eller flere produkter inden for Plant Nursing Robotics.

I Danmark bruges der hver år mange ressourcer på at pleje planter og grønne arealer. Markedet efterspørger derfor intelligente redskaber, som mere eller mindre autonomt kan overtage en større del af plejen. Herved vil man ikke alene kunne nedbringe omkostningerne men også eliminere det monotone og/eller opslidende arbejde til fordel for en præcis, kvalitetsfremmende og fleksibel maskinoperation. Samtidig vil robotteknologiske løsninger kunne effektivisere brugen af sprøjtemidler, til fordel for såvel mennesker som naturen. Ved hjælp af fx cellesprøjtning eller mikrosprøjtning vil man kunne foretage en mere nøjagtig sprøjtning, og begrænse brugen af sprøjtemidler.

Projektpartnerne vil gennem fælles projektaktiviteter og interne workshops tilvejebringe og formidle den nyeste viden og know how inden for området til udvikling og produktion af robotter til automatiseret plantepleje. På basis af videnindsamlingen kortlægges markedet og de teknologiske krydsfelter identificeres. Og på baggrund af denne kortlægning vil parterne udvælge et til to demonstrationsprojekter, som skal kunne gennemføres ved mindre tilpasninger af eksisterende teknologier fra deltagerne.

Målet er, at de involverede virksomheder får udviklet samarbejdsrelationer og kompetencer, som sætter dem i stand til at bevæge sig ind på et nyt marked med internationalt potentiale.

Samtidig indgår Plant Nursing Robotics-projektet som et naturligt element i det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer som RoboCluster sammen med en række partnere har fået tildelt midler til fra Rådet for Teknologi og Innovation. Teknologicenterets hovedopgave er at igangsætte og understøtte udviklingen af kommercielle muligheder i krydsfelter mellem det robotteknologiske område og specifikke brancheområder. Teknologicenteret har fokus på fire overordnede indsatsområder, hvoraf det ene er Biologisk Produktion, som har til formål at understøtte udviklingen og anvendelsen af sensorer og robotter i jordbruget og fødevareindustrien.

Med Teknologicenteret ”i ryggen” vil ”Plant Nursing Robotics” således få det bedst mulige afsæt for en teknologisk udvikling, samtidig med at Teknologicenteret med sine aktiviteter vil kunne bidrage til at skabe en bred forankring af projektets resultater, som kan sikre en fortsat udnyttelse og udvikling, der også rækker ud over projektperioden.

RoboCluster har i samarbejde, med en afgangs studerende fra Industrielt Design, Designskolen Kolding, givet sin vision om fremtidens markrobot, RoBoss. Visionen beskriver dens interaktion og organisation, primært til brug i økologiske og biodynamiske jordbrug.

 

Konsortiet bag projektet

Konsortiet består af:
• Cetus
• Egatec A/S
• Danmarks Jordbrugsforskning, Forskningscenter Bygholm
• Designsskolen Kolding
• H2 Logic ApS
• Horsens Kommune
• mh Martin Hansen A/S
• Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi, Syddansk Universitet
• RoboCluster
• Teknologisk Institut
• Vitus Bering Denmark

Plant Nursing Robotics forventes gennemført fra januar 2007 til august 2008

Yderligere information

Yderligere information hos Michael Wehner Rasmussen, tlf. 6550 3903, mwr@robocluster.dk eller Claus Risager, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3985, claus.risager@teknologisk.dk

Læs også

AgroBots-projektet

Forskningscenter Bygholm har i samarbejde med University College Vitus Bering Denmark (VBD), arbejdet med at udvikle en redskabsbærende robot, Hortibot (www.hortibot.dk), til ukrudtsbekæmpelse i frilandsgartneriet. Målet er at konstruere et billigt, simpelt, og robust system, som kan tilfredsstille flest mulige af frilandsgartnerens ønsker.

 

Oprettet: 09.11.2006

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere