• Danish
  • English

Seneste nyheder

Skarpe robothjerner mødte virksomhederne

29-08-2006
Alle taler om, hvor vigtigt det er, at forskermiljøerne og virksomhederne mødes for at skabe ny innovation i produktionen. Og det er netop, hvad skete på RoboCluster SupplyNets seneste medlemsmøde, hvor nogle af Danmarks skarpeste robothjerner mødte leverandørnetværket.

Luften slog gnister af idéer og initiativer, da nogle af Danmarks skarpeste robothjerner mødtes med leverandørnetværket RoboCluster SupplyNet i Vejle, 22. august. Sammen endevendte de den sidste nye viden om robot- og automatiseringsløsninger.

- Alle taler om, hvor vigtigt det er, at forskermiljøerne og virksomhederne mødes for at skabe ny innovation i produktionen. Det er netop, hvad skete på mødet, hvor der var en god kontakt og debat mellem parterne omkring mulige projekter, siger projektleder Claus Risager, RoboCluster SupplyNet, der stod bag arrangementet.

Det store fremmøde ved arrangementet afspejlede også en bred interesse fra medlemsvirksomheder i RoboCluster SupplyNet, ligesom repræsentanter fra forskningsinstitutionerne var mødt talstærkt frem.

Gode kontakter skabt

Mødet blev afholdt på robotvirksomheden, Kjærgaard A/S i Vejle, der er en af de i alt 30 medlemmer af RoboCluster SupplyNet. Første del af arrangementet tilbød medlemmerne noget nyt, nemlig en præsentation af forskningsinstitutionen Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Instituttet præsenterede sine kompetencer og mulighederne for samarbejde. Denne del blev støttet af ForskerKontakten, der arbejder for at fremme forskernes kontakter og samarbejder med virksomhederne.

- Flere af SupplyNets medlemmer har allerede særdeles gode erfaringer med den form for samarbejde, som har fået stor betydning for deres software og medarbejderrekruttering, fortæller projektleder Claus Risager.

- Virksomhederne havde inden mødet identificeret deres behov for udvikling, så der var lagt op til en livlig debat og idéudveksling på mødet, fortsætter Claus Risager.

- Jeg fik en god snak med flere medlemsvirksomheder om mulige projekter. De havde virkelig på forhånd overvejet deres behov og kunne præsentere spændende og relevante projektidéer, fortæller Lars Dalgaard, der deltog som repræsentant for Indlejrede Systemer fra Mærsk Instituttet. Derudover blev følgende forskningsgrupper repræsenteret; Adaptronics, Robotics og Software Engineering.

- Det var tydeligt at mærke, at der var fokus på konkrete samarbejdsmuligheder mellem medlemmerne af SupplyNet og Mærsk Instituttets forskningsgrupper, og alle var meget positive over for et samarbejde, afslutter Lars Dalgaard.

Projekter for millioner

Efter præsentationen af forskningsgrupperne fortsatte mødet som et af netværkets fire årlige medlemsarrangementer. Programmet bød på bl.a. på oplæg fra direktør Henrik John Andersen fra Inropa om automatisering af malerprocesser, som er udført i samarbejde med to medlemsvirksomheder, AMROSE Robotics og Unisensor. Direktør Leif Thomsen, RoboTool, delte sine erfaringer om innovative robotprojekter, mens professor Henrik Gordon Petersen fra Mærsk Instituttet afsluttede med at informere om innovationsprojektet MoveBots, der er støttet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.


MoveBots vil med et budget på 31 mio. kr. samle national og international viden og bygge en avanceret, fleksibel robot med gribe-arme, der funktionelt kommer så tæt på den menneskelige hånds muligheder som muligt.

Også muligheden for at etablere en Højteknologiske Platform, HANDYMAN med et budget på 50 mio. kroner blev præsenteret på mødet. I begge projekter deltager flere af RoboCluster SupplyNets medlemmer.

- Det er begge projekter, hvor der både er midler og muligheder for konkret samarbejde mellem forskerne og erhvervslivet. Derfor er det både meget vigtigt og spændende at få sat de parterne sammen, så mulighederne gribes og udnyttes optimalt, siger Claus Risager.

Afslutningsvist så deltagere en række avancerede robotinstallationer og opstillinger på virksomheden Kjærgaard A/S i Vejle.

Læs mere om

RoboCluster SupplyNet
MoveBots
Kjærgaard A/S
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet
ForskerKontakten
Inropa
AMROSE Robotics
Unisensor
RoboTool


 
robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere