• Danish
  • English

Seneste nyheder

Syddanske Forskerparkers Innovationspris

11-06-2006
I anledning af at Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums 100 års jubilæum, har Syddanske Forskerparker indstiftet en innovationspris. Prisen uddeles ved diplomingeniørernes dimissionsfest, næste gang i januar 2007.

Formålet med innovationsprisen er at sætte fokus på innovation og iværksætteri blandt de studerende ved Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet.

Prisen på 5.000 kr tildeles et hold afgangs- eller specialestuderende, som i deres projekt har vist en høj grad af innovationsevne og evner til at tænke kommercielle perspektiver ind i en teknisk løsning. Med prisen følger også sparring til videre forretningsudvikling af projektet. Indstillinger til innovationsprisen er ikke betinget af, at der foreligger en forretningsplan.

Kriterierne for tildeling af prisen er

- at de studerende selv har bidraget med væsentlige nyskabelser til produktet
- at de studerende har gjort sig overvejelser over markedssituationen for produktet
- at de studerende har gjort sig overvejelser om processen fra ide til færdigt produkt.
- at vejlederen vurderer, at de studerende har vist iværksætteregenskaber
- at det indstillede projekt afsluttes i indeværende semester

Et produkt kan både være en serviceydelse, et fysisk produkt eller et nyskabende design.

Sådan indstilles kandidater

Hvis du, som vejleder, har kandidater til innovationsprisen, kan de indstilles på vedhæftede skema. Indstillingen kræver ikke, at der er lavet en dybtgående analyse af projektets markedsmuligheder. Skemaet skal, sammen med resumeet af de studerendes rapport, give vurderingskomiteen baggrund for at udpege vinderen ud fra ovenstående kriterier.

Til bedømmelse af de indstillede kandidater, er nedsat et bedømmelsespanel bestående af Svend Aage Koch-Christensen (Adm. direktør for Syddansk Innovation AS) Clas Nylandsted Andersen (Formand for Dansk Industri-Fyn) og Henning Andersen (Uddannelsesdirektør ved Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet). Panelet beslutter ligeledes, hvorvidt der er egnede kandidater til prisen.

Skemaet sendes til Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, att: adm. direktør Svend Aage Koch-Christensen eller pr mail til sakc@syddanskinnovation.dk senest den 15. januar 2007.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål angående skemaet.

Med venlig hilsen

Syddanske Forskerparker

Oprettet: 06.11.2006

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere