• Danish
  • English

Seneste nyheder

Verdens mest avancerede griberobot bliver dansk

14-08-2006
Innovationskonsortiet MoveBots, hvor RoboCluster deltager, har fået tilsagn om en bevilling på et to-cifret millionbeløb af Forsknings- og Innovationsstyrelsen til udvikling af en avanceret griberobot. Robotten skal kunne finde, genkende, håndtere og bearbejde en hvilke som helst genstand i en æske eller på et transportbånd. Tilsagnet bekræfter, at Odense er en vigtig base for robotter og automation og sikrer, at de bedste nationale og internationale forskerkompetencer og teknologier på området forsat tiltrækkes til den syddanske region.

Pressemeddelelse 8. august 2006

Verdens mest avancerede griberobot skal udvikles i Odense

Det er målet for innovationskonsortiet MoveBots, der netop har fået lovning på et to-cifret millionbeløb i støtte til projektet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Robotten skal kunne finde og genkende en hvilke som helst genstand i en æske eller på et transportbånd og samle den op – uanset om det er et æg eller en metalkugle – og bearbejde den med begge hænder på én gang.

- Vi vil samle national og international viden på området, så vi kan bygge en fleksibel robot med gribearme, der funktionelt kommer så tæt på den menneskelige hånds muligheder som muligt. I dag kan vi lære en robot at samle et æg op fra en spand og lægge det i en bakke. Men hvis robotten ikke har forhåndsviden om æggets beskaffenhed og skal finde det mellem 100 andre genstande og efterfølgende bruge to arme til at pille skallen af ægget, så må robotterne i dag melde pas. Derfor vil vores robot have uanede anvendelsesmuligheder ikke alene i fremstillingsindustrien men også mange andre steder, som fx på sygehusene eller i landbruget, siger centerleder Rune Larsen, RoboCluster.

Han står i spidsen for innovationskonsortiet MoveBots, der netop har fået tilsagn om 12,8 mio. kr. i støtte til projektet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Foto: Shadow Robot Company
Teknologisk fyrtårn

I løbet af de kommende fire år ventes antallet af fleksible industrirobotceller at blive flerdoblet på verdensplan, lige som der vil ske en 3-dobling i antallet af professionelle servicerobotter, samt 4-5 dobling i antallet af personlige robotter.

Derfor bliver MoveBots et internationalt teknologisk fyrtårn, der placerer de medvirkende danske virksomheder centralt i den internationale udvikling af fleksible robotter til brug i produktions- og serviceindustrien.

- Med tilsagnet har vi fået bekræftet at robot- og automatiseringsindustrien har en vigtig base i Odense og den syddanske region. Med støtten kan vi fastholde og udvikle den ekspertice vi har på området og sikre, at vi også i de kommende år kan tiltrække såvel de bedste nationale som internationale forskerkompetencer, teknologier og viden. Dermed kan vi igangsætte en udvikling, hvor først og fremmest industrien kan tage konkurrencen op med lavtlønslandene via en ekstremt fleksibel emnehåndtering, hvor udviklere af emnehåndteringsteknologi kan afsætte deres produkter på verdensmakedet og hvor danske virksomheder - på tværs af brancher og fag – kan levere avancerede emnehåndterende robotter til professionelle og private, industri og service, siger centerleder Rune Larsen, RoboCluster.

Om konsortiet

Innovationskonsortiet MoveBots består af en række danske forskere og virksomheder med spidskompetencer inden for emnehåndtering på højt internationalt niveau:
• AMROSE Robotics
• BILA
• Grundfos
• Ideal-line
• Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
• RoboCluster
• RoboTool
• SCAPE
• Teknologisk Institut
• Tender Trolleys
• TriVision
• T&O Stelectric
• Unisensor
• Universal Robots

Det samlede budget for det 4-årige projekt MoveBots er på knap 31 mio. kr., hvor af de medvirkende parter selv bidrager med ca. 18,2 mio. kr. mens Forsknings- og Innovationsstyrelsen bidrager med 12,8 mio. kr.

Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til MoveBots projektet er lavet i tæt samarbejde mellem Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi, Teknologisk Institut og RoboCluster.

Om RoboCluster

RoboCluster er et nationalt kraftcenter for robotteknologi og intelligente mekaniske systemer.

I RoboCluster samles leverandører og aftagere fra branchen samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner med speciale i intelligente mekaniske produkter. Kraftcenteret skaber sammenhæng mellem parterne og sikrer optimale betingelser for vækst og innovation i branchen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om innovationskonsortiet MoveBots og RoboCluster, er du velkommen til at kontakte sekretariatet, centerleder Rune Larsen på telefon 6550 3652, mobil 6011 3652 eller rune.larsen@robocluster.dk


Udskriv pressemeddelelsen...   (pdf - 38.2 kB)

Relaterede artikler

Teknologiplatform for avanceret emnehåndtering...

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere