• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ansøgning til Klyngeprogram for Region Syddanmark

25-03-2007
RoboCluster indsendte medio marts 2007 en ansøgning til Region Syddanmark om vækstmidler til den fremtidige udvikling af klyngeinitiativet. Formålet er at få styrket det organisatoriske setup, således at man kan fortsætte og forstærke den positive udvikling af det robotteknologiske område.

RoboCluster blev formelt etableret på Mærsk Instituttet ved Syddansk Universitet i 2002, som del af det fynske Brobyggerprojekt, med støtte fra Fyns Amt, Odense Kommune, Odense Tekniske Skole og det daværende Odense Teknikum (i dag Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet). Siden har RoboCluster haft en succesfuld vækst i aktiviteter og projekter og været en væsentlig drivkraft for, at robotteknologien har opnået en høj prioritet i den lokale, regionale og nationale vækstpolitik. Fokuset har fra start været at skabe innovation og vækst gennem brobygning mellem erhvervsliv og videninstitutioner og optimere udviklingen og udnyttelsen af robotteknologien.

RoboClusters næste skridt er en styrkelse af det organisatoriske setup. En styrkelse, der skal sikre en forsat vækst i aktiviteter og projekter og medvirke til at skabe større effekt i eksisterende og kommende initiativer. Målet er inden for en årrække at blive et nationalt kraftcenter for den robotteknologiske udvikling, som er internationalt konkurrencedygtig.

RoboCluster har derfor indsendt en ansøgning til Klyngeprogrammet for Region Syddanmark om vækstmidler til den fremtidige udvikling af klyngeinitiativet - www.regionsyddanmark.dk

Nye ydelser og services

Strategien handler dog ikke kun om at organisere arbejdet i en ny forretningsmodel. Der skal også udvikles nye ydelser og services.

De aktiviteter, som foregår i brobyggerfunktionen, er centrale og skal videreføres og udvikles. Herudover vil der være stærkt fokus på entreprenørskabet, på markedsmulighederne globalt og på udvikling af forretningsmæssige kompetencer. Der sættes især fokus på at tiltrække udviklingsafdelinger af store internationale koncerner som bidrag og inspiration til styrkelse af klyngens internationale afsætningsnetværk.

En del af disse ydelser og services vil naturligt kunne udvikles i samarbejde med det nye syddanske væksthus, kommunernes erhvervsservice samt innovationsmiljøerne i regionen.

Ansøgningen behandles af Vækstforum i Region Syddanmark medio juni 2007.

 Oprettet: 25.03.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere