• Danish
  • English

Seneste nyheder

Automatisk håndtering af vasketøj

30-10-2007
Et nyt teknologiprojekt iværksættes i den højteknologisk platform Handyman, der har været i gang i et halvt år. Det nye projekt omhandler metoder til gribning og separering af vasketøj i industrivaskerier. Hermed er syv delprojekter igangsat i Handyman.

Industrivaskerier har i dag et relativt lavt automatiseringsniveau. Det er heller ikke nogen let opgave at automatisere processerne, da et professionelt industrivaskeri håndterer et meget stort sortiment af emner/tekstiler. Emnerne er vanskelige at håndtere automatisk, vasketøjet har en tendens til at filtre sig ind i hinanden og mange forskellige typer tekstiler ligger ofte blandet sammen. Automatiseringen har derfor overvejende koncentreret sig om automatisk transport mellem vask og tørring i form af transportbånd, halvautomatisk ilægning i rulleproces, foldning og stakning og chipmærkning af emnerne. Skal automatiseringsgraden yderligere udbygges, er det nødvendigt at kunne løse et gennemgående problem, nemlig at kunne separere og gribe et stykke vasketøj.

Denne problemstilling stiller Handyman nu skarpt på i et nystartet teknologiprojekt omhandlende separering og gribning af enkeltstyks tekstiler.

I første omgang er der opstillet en test-celle i robotlaboratoriet på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, hvor en robot opsamler håndklæder fra en kurv. Initialt testes og afprøves eksisterende gribetyper og –koncepter. To krav stilles til test-cellen. Den skal kunne arbejde sikkert ved siden af og i integration med mennesker, og den skal være en lille arbejdsstation, som ikke behøver at blive omkranset af et sikkerhedshegn. Til det formål er valgt en letvægtsrobot udviklet af Universal Robotics.

Projektets anden del drejer sig om at få håndklæderne vendt rigtigt, så de kan lægges i en foldemaskine. Og endelig i projektets sidste fase skal sensorløsningerne integreres med robotsystemet. Projektet afsluttes med en samlet afprøvning, der demonstreres for interessenter med henblik på et videre udviklingsforløb.

Projektet vurderes at have betydelige markedsmæssige muligheder. De ergonomiske arbejdsforhold for vaskeriarbejderne er generelt problematiske. Det er et ensidigt gentaget arbejde, med mange løft, farlige maskiner og et dårligt klima med støvpartikler, bakterier og fugtig varme. Samtidig er det et stigende problem at skaffe arbejdskraft og branchen er løntung. Endelig forekommer problemstillingen med at kunne gribe, separere og orientere emner i tekstil og fx plast i mange industrier.

Projektet er påbegyndt i august 2007 og forventes afsluttet i august 2008.

Deltagere i projektet

• Fcons (idégiver)
• Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet
• RoboCluster
• Teknologisk Institut
• Universal Robotics

Yderligere information

Niels Jul Jacobsen
Projektchef - MoveBots og Handyman
T +45 6550 4366
M +45 6011 4366
njj@robocluster.dk

Læs mere om HandymanIgangsatte Handymanprojekter

•  Automatisk Rotorhylster
Værktøjer til gribning af emner i en kasse
  Flexibel Bin Picking
3D-vision med kun et kamera
•  Leak Control
Håndtering af forskellige rørtyper til tæthedstest
•  Mixbakker
Pakning af blomsterpotter
• Ring on Hook
Emner hænges på et transportbåndssystem
• Sensory Griber
Integration af sensorer i gribehænder
•  Seperaing af vasketøj
Automatisk håndtering af vasketøj

Oprettet: 12.10.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere