• Danish
  • English

Seneste nyheder

Design møder teknik

11-05-2007
RoboCluster har gennem det seneste halvandet år arbejdet sammen med Institut for Industrielt Design og Interaktive Medier på Designskolen Kolding i en række udviklingsprojekter. Samarbejdet intensiveres nu med en fælles ansættelse af industriel designer Keld Bertelsen, der sætter fokus på interaktionen mellem teknik, brugere, formål og æstetik.

Undervisere og studerende fra Designskolen Koldings Institut for Industrielt Design og Interaktive Medier har gennem det seneste halvandet år været involveret i en række spændende projektsamarbejder med RoboCluster. Bl.a. omkring udviklingen af fremtidens landbrugsrobot og udviklingen af robotter til blodprøvetagning. Designerens talent og kompetencer inden for bl.a. brugerinvolvering, visualisering, formidling, designproces- og metode har vist sig særdeles værdifulde i det tværfaglige samarbejde med bl.a. ingeniører, humanister og naturvidenskabsfolk.

Samarbejdsfladerne mellem de to institutioner forstærkes nu yderligere, idet RoboCluster og designskolens institut for Industrielt Design og Interaktive Medier er gået sammen om at ansætte industriel designer Keld Bertelsen i en delt stilling mellem de to institutioner.

Keld Bertelsen tog afgang fra Designskolen Kolding i 2006 med afgangsprojektet ”Roboss”, en markrobot til fremtidens landbrug, som han lavede i tæt samarbejde med netop RoboCluster. Den kombinerede ansættelse skal være med til at skabe øget synergi mellem designskolens aktiviteter og kompetencer på den ene side og RoboCluster på den anden.


Keld Bertelsen med Roboss

- Som designer kan man tilføje projekterne en holistisk tankegang, så der ikke kun fokuseres på teknologi og innovation, men også søges en sammenhæng mellem teknik, brugere, formål, interaktion, æstetik og fx samfundsmæssig betydning. Mit afgangsprojekt Roboss blev netop skabt ud fra ønsket om at bringe økologi ind i fødevareproduktionen, og derved få sundere produkter ud til forbrugerne. Og her ser jeg to veje. Den ene er udvikling af vores viden om naturens orden. Det kunne bl.a. handle om, hvordan planter kan hjælpe hinanden ved fx sædskifte eller dreje sig om skadedyrsbekæmpelse fx ved at udsætte skadedyrenes naturlige fjender. Endvidere kunne det omhandle dyrkning af planter i henhold til astronomiske betragtninger. En anden og supplerende vej er mekanisering og automatisering, som omhandler udvikling af mere skånsomme og automatiserede maskiner til dyrkning af jorden. Det kunne fx give sig udtryk i robotter, som ville kunne automatisere processer ved jorddyrkning, som i dag er besværlige, dyre og tidskrævende, fortæller Keld Bertelsen.

Udviklingen af nye teknologiske løsninger og scenarier for fremtiden

Ambitionen er, at virksomheder i RoboClusters netværk får øjnene op for designerens unikke kompetencer og potentialer i innovations- og udviklingsfasen af nye teknologier og produkter, og at designskolen og designstuderende omvendt opnår et større indblik i ingeniørens tankesæt og arbejdsområder.

Keld Bertelsen bliver for Designskolen Kolding en central indgangsvinkel til hele det robotteknologiske felt samt det virksomheds- og forskernetværk, som RoboCluster er i kontakt med, og han ser frem til udfordringen:

– Det er utroligt spændende at få mulighed for at være med i det her felt og udbrede kendskabet til hvad design og designere kan bidrage med inden for teknologisk udvikling. Der har tidligere været en tendens til at teknologien alene har drevet udviklingen, og at designeren kun har været inde over til den afsluttende finish. Det er en skam, for design kan meget mere end det. Øget samarbejde mellem designere og ingeniører giver mulighed for, at designerens kompetencer kommer i spil helt fra den indledende fase i udviklingen af nye teknologiske løsninger og scenarier for fremtiden. Det er helt klart en fordel for alle parter, siger Keld Bertelsen.

Regionalt Teknologicenter: Fremtidens brug af robotter og intelligente systemer

Institut for Industrielt Design og Interaktive Medier på Designskolen Kolding deltager også i RoboClusters Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer. Teknologicenteret er omdrejningspunkt for en innovativ proces, der styrker udviklingen af intelligente systemer og robotter til gavn for det danske erhvervsliv. Dette operationaliseres gennem udarbejdelse af nogle fremtidsvisioner for brugen af robotter inden for fire områder: Biologisk Produktion, Industriel Produktion, Leg og Læring og Pleje og Sundhed.

Keld Bertelsen bliver en central spiller i dette arbejde, da han bl.a. skal stå for formidlingen af visionerne.

Foruden RoboCluster og Designskolen Kolding deltager følgende partnere i teknolgicenteret: Center for Product Development, Mads Clausen Instituttet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Esbjerg Tekniske Institut ved Aalborg Universitet, Fyns ErhvervsCenter og Teknologisk Institut samt ca. 65 virksomheder.

”I dag sættes en ny dagsorden for konkurrence, innovation og udvikling i en verden, hvor der til stadighed udvikles nye teknologier, opfindes nye behov og stilles øgede krav til såvel forbrugere som producenter. Der er tale om interaktion mellem brugeren, ingeniøren og designeren.”
Elle-Mie Ejdrup Hansen, institutleder for Institut for Industrielt Design og Interaktive Medier, Designskolen Kolding

Læs mere om Designskolen Kolding

Oprettet: 11.05.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere