• Danish
  • English

Seneste nyheder

Designskolen Kolding giver bud på nye robotter

28-06-2007
2. og 4. års-studerende inden for områderne industriel design og interaktive medier ved Designskolen Kolding afsluttede i juni et 9 ugers undervisningsforløb om robotter. 9 spændende bud på robotløsninger blev det til.

De studerende har ikke alene tænkt koncepter omkring robotterne, fx hvad de skal bruges til, hvordan de skal bruges, hvilke egenskaber de skal udstyres med etc., de har også designet, skabt og programmeret 9 prototype-modeller.

Kurset er blevet afviklet i samarbejde med designer Keld Bertelsen, der er delvist ansat i RoboCluster og delvist ansat på Designskolen Kolding. Også lektor Anders S. Sørensen fra Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet har bidraget og hjulpet de studerende med baggrundsviden om robotter, mens Lego Mindstorm NXT blevet brugt i udviklingsfasen og indgår i flere af de endelige robotter.

- Dette projekt illustrerer en spændende ny gren af robotudvikling. Designeren kigger ind i robotudviklingen med deres kompetencer og udvikler hele koncepter, hvor samspillet mellem elektronik, mekanik og formgivning er sat i forhold til en etisk og social kontekst. Dermed åbner projektet op for spørgsmålet om designerens rolle i udviklingen af fremtidige robotter, siger Keld Bertelsen.

De 9 modeller blev fremvist og evalueret på Designskolen Kolding fredag den 1. juni 2007.

1. Robot-skulpturen

En eksperimentel, interaktiv robot-installation, der sætter vores stressede hverdag i relief og ved hjælp af lyde og bevægelser skaber et meditativt åndehul til afslapning og eftertanke. Installationen har tre lange arme, der ved bevægelse i rummet åbner sig. Ved berøring skabes nogle virtuelle ”æg” som installationen efterfølgende indfanger. Når et æg fanges udsender installationen lyde, og når fem æg er fanget samler installationen sig og går tilbage til udgangspositionen.

2. Robot-dyret

Aqreatures er en lille charmerende robot-skabning, som kan appellere til børn i alle aldre. Den er designet til at bevæge sig i vand og kan lege med såvel andre artsfæller som med mennesker. Fx vil den følge efter dig, hvis du rører ved den. Skabningen er personaliseret ved hjælp af en lille fysisk amulet, der dels fungere som kendingsmærke for Aqreatures (et brand, som signalerer til andre, at man er en Aqreature-ejer), dels kan man ved et tryk på amuletten tilkalde Aqreature, ligesom den giver signaler, når skabningen skal oplades. Under opladningen skal man via en pc/hjemmeside kunne følge skabningens drømme, som foregår i et NeverNever-land lignende eventyrlandskab, hvor den boltre sig med andre artsfæller.

3. Robot-stolen

Et reaktivt stykke møbel, som afhængigt af forhold i et rum (lys, varme, etc.) kan dreje, åbne eller lukke sig. Man kan fx forestille sig, at den skulpturelle stol drejer sig mod lyset, hvis solen skinner, vender sig mod vindretningen, hvis det blæser eller mod pejsen, hvis det er koldt.

4. Robot-redningsbåden

Sea-Scout er en lille redningsbåd, der kan finde folk i havsnød under selv vanskelige vejr- og havforhold. Ved hjælp af redningsveste udstyret med GPS og en lyd-sender, kan redningsbåden lokaliserer den forliste person. Den er desuden designet, så den kan bevæge sig hurtigt i vand og ”samle” personen op - også selv om han/hun skulle være bevidstløs. Endelig vil den kunne varme og tørre den reddede person indtil denne er bragt i sikkerhed på fx et skib eller en boreplatform.

5. Robot-blomsten

En skulpturel installation med form som en kæmpe blomst, der i stedet for dufte ”udsender” balloner og lyde. Skulpturen inviterer til interaktion og aktivitet. Kaster man en ballon ind i blomsten startes nogle små propeller, der blæser ballonen op i luften. Samtidig udsendes der nogle lyde. Kastes flere balloner ind i blomsten vil de efterhånden sætte sig sammen til formationer, Samtidigt udsendes der flere lyde, og der dannes en lille melodi. Når formationen er stor nok starter andre propeller op og blæser den ud til beskueren, som kan begynde forfra.

6. Robot-mobilen

Angus 6000 er en selskabsrobot som er lavet til at køre rundt på designskolen og hygge omkring eleverne og spille musik. Via nettet kan man følge med i hvor den kører og skrive beskeder, som så printes ud af robotten.

7. Robot-larven

Physical Avatar er en robot som kan folde sig sammen og placeres flere steder på kroppen. Her sidder den som en slags parasit og måler bl.a. kropstemperaturer. Disse kropsmålinger, som jo ændres ved personens forskelligartede aktivitet, omformes til forskellige digitale billeder som projekteres ud fra robotten.

8. Robot-plantepasseren

Follow the sun-robotten er en slags urtepotte, der kan passe og pleje planter. Den kan sikre, at planten har det optimale lysforhold, ved at flytte planten i retning af lyset. Perspektiverne er, at den også skal kunne registrere om planten mangler vand og transportere planten til en vandpost, samt at den skal kunne programmeres efter forskellige plantetypers individuelle behov.

9. Robot-affaldssamleren

TrashBot family er et system bestående af forskellige moduler, der skal afhjælpe affaldsproblemerne på offentlige steder. Et modul skal feje affald sammen, et andet skal fjerne fx tyggegummi, et tredje skal deponere affaldet, mens et fjerde skal koordinere opgaverne. Modulerne er selvkørende og kan selv registrere affaldet.

Oprettet: 28.06.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere