• Danish
  • English

Seneste nyheder

Designskolen Kolding udgiver bog om tværfagligt forskningsprojekt

23-03-2007
I forlængelse af det tværfaglige forskningsprojekt Roblood, om fremtidens blodprøverobot, udgiver Designskolen Kolding en bog med titlen ”Robots: Blood – a methodology”. Bogen præsenterer 12 innovative projekter, som studerende på designskolen har arbejdet med i relation til Roblood-projektet.

Koldings Institut for Industrielt Design og Interaktive Medier har gennem det sidste år samarbejdet tæt med forskere fra Syddansk Universitet, RoboCluster og Vejle Sygehus i projektet Roblood, om at udvikle og designe fremtidens blodprøverobot.

Nu har underviser og journalist Barnabas Wetton fra Designskolen Kolding, i tæt samarbejde med studerende fra instituttet, udarbejdet en bog om det spændende projekt og samarbejde. Bogen bærer titlen "Robots: Blood - a methodology" og dokumenterer og formidler, hvordan designerens særlige talent for brugerforståelse og brugerinvolvering kan spille frugtbart ind i komplekse forsknings- og udviklingsprojekter med andre fagligheder.

I bogen gennemgås 12 innovative projekter, som studerende fra designskolens institut for Industrielt Design og Interaktive Medier har udviklet i løbet af 2006. I bogens forord står der bl.a.:

"Can the comfort of a hug be transferred to a blood-taking robot? Though it may sound far fetched this concept is just one of a number of serious attempts to develop interfaces for the blood taking machines of the future. By combining an understanding of the wider social context and user interaction students at Designskolen Kolding are helping to develop ways that machines can take blood. This will free bioanalysts from a number of work related injuries and let them concentrate more on analysis and patient care. This publication runs through the project and looks at how developing a user and innovation driven teaching methodology can provide answers to some of the wider technological and ethical issues in design as well as describing the work processes of the task."

Design med brugeren for øje

Designskolen Kolding har sammen med Roblood-projektets øvrige partnere perspektiveret, hvordan tværfaglighed og samarbejde kan skabe innovation og udvikling af radikalt nye løsninger til sundhedsvæsenet. Instituttet for Industrielt Design og Interaktive Medier på Designskolen Kolding har bl.a. afholdt to længerevarende workshops, som har medvirket til at skabe nye erkendelser om medicinal robotik og spin off-projekter vedrørende organisatoriske og systematiske problemstillinger i det danske sygehusvæsen.

Samarbejdet har endvidere resulteret i, at Designskolen Kolding er medunderskriver på en forskningsansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen om et innovationskonsortium, hvori der blandt andet bygges videre på resultaterne fra Roblood-projektet.

Designskolen Kolding forventer sig meget af projektet, som sætter nye standarder for designerens særlige kompetencer og potentialer i tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter. Og samarbejdet stadfæster instituttets strategi og ønske om at uddanne designere, der bruger designproces og metode i en problemløsende kontekst på baggrund af et udvidet designbegreb, der indbefatter en kompleks og nuanceret forståelse af brugeren, skriver Designskolen Kolding i en pressemeddelelse fra 21. marts 2007.

Download pressemeddelelse fra Designskolen Kolding (21.03.07)

Flere oplysninger

Få mere information om projekt Roblood og bogen hos:

Underviser Barnabas Wetton
tlf.: 7630 1140, mobil: 2097 5790, bsw@designskolenkolding.dk

Institutleder Elle-Mie Ejdrup Hansen
tlf. 7630 1141, mobil: 5123 5477, emh@designskolenkolding.dk

Designskolen Kolding - www.dskd.dk

Læs mere og Roblood-projektet

 Oprettet: 23.03.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere