• Danish
  • English

Seneste nyheder

En kreativ dag om gribeteknologier

10-10-2007
Deltagerne fra MoveBots- og Handyman-projekterne afholdt 2. oktober 2007 en gribeworkshop, som stillede skarpt på gribeteknologier. Med udgangspunkt i deltagernes forskellige baggrunde genererede dagen en masse kreative forslag til forskellige gribeløsninger på en række meget forskellige emner fra industrien.

Industrifolk og professorer, udviklere og leverandører, ph-d.-studerende og teknikere blev for en dag samlet, da der i MoveBots-projektet blev afholdt gribeworkshop 2. oktober 2007. Formålet var at samle viden og skabe ideer til forskellige gribeløsninger.

Med udgangspunkt i 25-30 forskellige emner fra industrien kreerede og diskuterede deltagerne forslag til automatiserede gribeløsninger. Nogle emner kaldte øjeblikkeligt på en standardiseret løsning, mens andre satte gang i en livlig diskussion fyldt med kreativitet og opfindsomhed. Fordele og ulemper ved de valgte løsninger blev vendt, og det stod ved dagens afslutning klart, at viden om selve processen, og nøjagtigt hvor håndteringsopgaven skal anvendes, er yderst vigtig. Dels for at vide hvor og hvordan emnerne skal gribes, dels fordi gribefunktionen måske helt kan undlades, blot ved at ændre arbejdsgangene i produktionsprocessen. Også behovet for avancerede, standardiserede gribeløsninger blev fremhævet. Dvs. løsninger som kan gribe flere forskellige emner, og som konstruktørerne kan tage udgangspunkt i, så de ikke starter fra bunden af, hver gang de går i gang med at bygge et nyt system.

- Arrangementet gav os en fantastisk mulighed for at få industriens erfaringer koblet med universitetets viden inden for avancerede robotteknologier. Det har gjort det meget mere klart, hvor vi skal lægge den fremtidige gribeudvikling, siger Niels Jul Jacobsen fra RoboCluster, der er projektleder for MoveBots og Handyman.

Indsamling af viden

Det er første gang et procesforløb af denne art er blevet gennemført, og projektdeltagernes overordnede indtryk af dagen var yders positivt.

De godt 30 deltagere fik indledningsvist en række tekniske indlæg. Schunk præsenterede deres nyeste gribehænder, Bondy fortalte om vaccumteknik, TriVision fortalte om vision mens Scape Technologies præsenterede deres bin picking-system og robotcellen, der anvendes som demonstrator i Handyman-projektet.

Herefter blev deltagerne inddelt i 6 grupper og de 25-30 emner blev stillet til rådighed. Hver gruppe valgte nu et emne, som dannede grundlag for en session, hvor deltagerne brainstormede over løsninger til, hvordan det enkelte emne kunne gribes. Når gruppen havde færdigskitseret en løsning valgte de et nyt emne og gennemgik i alt mellem 3 og 5 sessioner i løbet af dagen. Nogle emner medbragte deltagerne selv, fx emner, der indgår i Grundfos produktion, mens andre var udvalgt med baggrund i MoveBots- og Handyman-projekterne, fx hvordan man automatisk kan gribe håndklæder på et vaskeri, og få dem lagt korrekt sammen? Hvordan man automatisk kan adskille plastbakker på fx et slagteri, og få dem lagt over på et pakkebånd inden der lægges kød i? Og hvordan man automatisk kan få plukket og pakket champignoner i den rigtige størrelse uden de går i stykker? På den måde fik deltagerne indblik i problemstillinger, som de øvrige projektpartnere arbejder med, og mulighed for at idéudvikle på emner, som de normalt ikke beskæftiger sig med.

Grupperne fik til formålet udleveret et skema, hvor de for hver session kunne notere egenskaber og specielle forhold omkring det aktuelle emne, ligesom de kunne beskrive deres løsningsforslag, mht. genkendelse af emnet, udformning af fingre/gribere, gribemetode, mm. Informationerne vil efterfølgende blive bearbejdet til et katalog, hvor dagens resultater og ideer samles i digital form med henblik på offentliggørelse.

Workshoppen blev afholdt i robotlaboratoriet på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet i Odense og var arrangeret af Teknologisk Institut, der står for formidlingen i MoveBots-projektet.

Yderligere information

Niels Jul Jacobsen
Projektchef - MoveBots og Handyman
T +45 6550 4366
M +45 6011 4366
njj@robocluster.dk

Læs mere om Movebots

Læs mere om Handyman

Oprettet: 10.10.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere