• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fremtidens intelligente produktionssystemer

28-06-2007
En tre-dages konference i Spanien satte fokus på fremtidens intelligente produktionssystemer. RoboCluster var repræsenteret med et indlæg om automatisk off-line programmering, mens konferencens temaer gav input til aktiviteterne i flere af RoboClusters projekter.

IFACs internationale workshops; IAD'07 (Intelligent Assembly and Disassembly) og IMS'07 (Intelligent Manufacturing Systems) var i år slået sammen til én konference og blev afholdt på University of Alicante, Spanien den 23-25. maj 2007.

RoboCluster var repræsenteret ved Michael Wehner Rasmussen og Niels Jul Jacobsen. Sidstnævnte præsenterede et indlæg om automatisk off-line programmering af svejserobotter på Lindøværftet.

De to konferencers overordnede temaer passede godt med de aktiviteter, som RoboCluster har fokus på fortæller Michael Wehner Rasmussen:

- På IMS-delen var der en del præsentationer, som omhandlede multi-agent-systemer, og der var mange paralleller til RoboClusters DECIDE-projekt. De forskellige videninstitutioner, der arbejdede med netop multi-agent-systemer var alle enige om, at det i øjeblikket primært drejer sig om at demonstrere over for erhvervslivet, at det er et koncept og en metode, der er velegnet til at løse problemstillinger omkring avanceret styring af komplekse anlæg.

IAD (Intelligent Assembly and Disassembly) afspejler på bedste vis de temaer, som er indeholdt i RoboClusters to store projekter omkring robothåndtering; MoveBots og Handyman. Der er store perspektiver i at genbruge dele af elektroniske produkter, som fx mobiltelefoner. Men hvor der inden for montage er udviklet en del udstyr og værktøjer, så er det noget helt andet, når det gælder demontage af brugte emner. Her er emnerne nødvendigvis ikke ens fra gang til gang, da de kan være deformeret og slidte af brugen. Det stiller store krav til udvikling af teknologier og værktøjer, som er tilstrækkelig fleksible til at kunne håndtere sådanne problemstillinger, fortæller Michael Wehner Rasmussen.

Ny version af Mitsubishi PA10

På universitetet i Alicante arbejder de i lighed med det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet med Mitsubishi PA10-robotter. Og de havde netop fået leveret den helt nye udgave af robotten, som skal indgå i en opstilling med to PA10-robotter, der i fællesskab skal arbejde sammen om at håndtere og adskille produkter. Niels Jul Jacobsen har i mange år arbejdet med PA10-robotter til skibsbygning på Lindøværftet på Fyn, og han var meget begejstret over, at nogle af de forbedringer, som var foreslået fra hans tid på Lindøværftet, nu var blevet tilgodeset i den nye udgave af robotten.

Udover de faglige indlæg på konferencen var der også tid til at friske op på gamle relationer og få knyttet nye kontakter, som i fremtiden måske fører til konkrete samarbejdsprojekter.

For yderligere information om de ovennævnte fagområder, kan det anbefales at se nærmere på www.aurova.ua.es og www.ims08.ps.pl

Næste års konference afholdes i polske Szczecin.

For yderligere information

Michael Wehner Rasmussen
Daglig leder og koordinator
Tlf.: 6550 3903
mwr@robocluster.dkIFAC (International Federation of Automatic Control) blev dannet i 1957 og er en multinational forening af nationale medlemsorganisationer (NMO’er), som repræsenterer det erhvervsmæssige og videnskabelige miljø i de respektive lande inden for automation.
www.ifac-control.org
IAD'07 (Intelligent Assembly and Disassembly) satte fokus på udviklingen af moderne produktionssystemer, der afspejler en stigende efterspørgsel på driftsikre, intelligente, selvlærende og fleksible systemer, som hurtigt kan omstilles til produktion af nye produkter. Centrale områder for produktudviklingen; såsom produktdesign, udvikling af planlægningssystemer, simulation og modellering, logistisk, mekatronik og sensorer, udvikling af nye samlebåndskomponenter og indsamling af viden, blev belyst gennem aktuelle cases og forskningsresultater, og retningen for den videre udvikling og implementering af intelligente systemer, der kan håndtere og adskille produkter, blev behandlet.

IMS'07 (Intelligent Manufacturing Systems) gav repræsentanter fra industrien, videninstitutioner og universiteter et overblik over ”state-of-art” inden for intelligente produktionssystemer samlede. Nye forskningsresultater og forsøg blev præsenteret, ideer blev udvekslet og en række fremtidige trends inden for intelligente produktionssystemer blev identificeret.
www.aurova.ua.es

Oprettet: 28.06.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere