• Danish
  • English

Seneste nyheder

Grundfos A/S modtager Automatiseringsprisen 2007

06-09-2007
Dansk Robot Forenings formand Leif Dalum overrakte prisen til Grundfos’ koncerndirektør Lars Aagaard i forbindelse med åbningen af HI-messen. Grundfos har gennem de senere år indført omfattende robotteknologi i produktionen og taget et langt sejt træk inden for innovation i produkt- og teknologiudvikling. Bl.a. deltager virksomheden i RoboCluster-projekterne MoveBots og Handyman.

Det var en tydelig stolt koncerndirektør Lars Aagaard, der 4. september 2007 modtog Dansk Robot Forenings Automatiseringspris ved den officielle åbning af Herning Industrimesse. Prisen, blev overrakt af Dansk Robot Forenings formand Leif Dalum.

– Grundfos har en fantastisk evne til at se nye muligheder i produktionen, realisere disse med succes og dermed skabe store konkurrencefordele for Grundfos. Jeg oplever at Grundfos i mange sammenhænge er forgangseksempel for mange virksomheder i Danmark, som inspirerer andre virksomheder med løntunge processer til at automatisere med højteknologisk produktionsudstyr. Det er en fantastisk produktivitet Grundfos har nået, og lønandelen i mange afsnit af produktionen er bemærkelsesværdig lav, sagde Leif Dalum ved overrækkelsen af prisen.

Dommerkomitéens motivation for pristildelingen er, at Grundfos A/S gennem vedvarende fokusering på ledelse og opbygning af viden om produktionsteknologi har skabt en stor konkurrencefordel.

Siden starten af 90’erne har Grundfos investeret i 170 højteknologiske robotceller til de danske fabrikker i Bjerringbro, Aalestrup og Langå, og opnået pay-back-tider fra tre måneder til to år. Medarbejdernes fysiske belastninger er nedbragt og produktiviteten øget. Robotterne har i stor udstrækning overtaget ensidigt gentaget arbejde, tunge løft og mange svejseoperationer, og samtidig er der opnået kvalitetsforbedringer, fordi robotterne udfører arbejdsopgaverne meget ensartet fra gang til gang. Kombineret med en balanceret globalisering af produktionen har det givet Grundfos en formidabel vækst i omsætning og indtjening.


Lars Aagaard, Grundfos (t.v.) og Leif Dalum, Dansk Robot Forening (t.h.)
Foto: Dansk Robot Forening

Rugekasse for ny teknologi

Men Grundfos er ikke blot et effektivt produktionsselskab, virksomheden er også ”rugekasse” for udvikling af ny teknologi til både produkter og produktion qua eget teknologicenter, og der investeres årligt 750 mio. kr. i forskning og udvikling. Med denne organisering er produktudviklingen ganske effektiv, idet der med den omfattende viden om produktion kan skabes innovative, træfsikre produkter designet til gennemgribende rationel produktion. Grundfos udvikler endvidere helt nye produktionsformer og masser af dygtige medarbejdere.

– Prisen er en vældig motivation, for dommerkomitéen har ikke alene vurderet det teknologiske aspekt; det handler også om medarbejderne. Netop fordi vores investering ikke alene handler om teknologi, men i høj grad også handler om medarbejderinvolvering. Først når medarbejderne involveres i projekterne, og bliver uddannet, udløses det fulde produktivitetspotentiale. Prisen er både til vores teknikere, der arbejder med teknologien, til vores ledere, der arbejder med at involvere medarbejderne og til medarbejderne, udtalte Lars Aagaard i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Lars Aagaard er administrerende direktør for Grundfos A/S – koncernens danske produktionsselskab, og netop udnævnt til koncerndirektør i Grundfos Management A/S. Lars Aagaard modtog prisen for sin store andel i fastlæggelsen af Grundfos strategi, implementering af denne og de flotte resultater det har skabt. De seneste fire år har han været øverste chef for mere end 4.000 medarbejdere, hvor det er lykkedes at skabe markante resultater gennem optimering af tværgående processer, dygtig medarbejderinvolvering og inddragelse af kompetencer hos leverandører. Produktivitetsstigningen over disse fire år er 30 % og den løbende produktivitetsstigning er forbilledlig.

Automatiseringsprisens jury består af:

• Professor Mogens Myrup Andreasen, formand, Danmarks Tekniske Universitet
• Knud L. Sant , bestyrelsesformand i Valcon A/S
• Adm. direktør Ole Lund Andersen, Tvis/Modulia A/S
• Direktør Johan Peter Paludan, Instituttet for Fremtidsforskning
• Chefredaktør Henrik Fougt, Jern- og Maskinindustrien

Læs mere på www.dira.dk

Kilde: dira.dk

Grundfors deltager pt. i to RoboCluster projekter innovationskonsortiet MoveBots og den højteknologiske robotplatform Handyman.

Læs mere om MoveBots
Læs mere om Handyman

Oprettet: 06.09.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere