• Danish
  • English

Seneste nyheder

Handyman - fleksible robotter til emnehåndtering

22-03-2007
1. marts 2007 blev den højteknologiske platform Handyman officielt skudt i gang. Over en treårig periode vil platformens partnere sætte fokus på avanceret emnehåndtering via en række etårige teknologi- og applikationsprojekter. Første projekt omhandler pakning af blomsterpotter.

Den højteknologiske platform Handyman er nu officielt skudt i gang og projektpartnerne holdt kick off møde 28. februar 2007.

- I industrien ser vi i dag et stort behov for fleksible robotter til emnehåndtering, der muliggør en konkurrencedygtig fremstilling af selv små styk-serier. Det er min overbevisning, at komponentleverandørerne og systemintregratorerne i Danmark er klar over problemstillingen og ønsker at opfylde dette behov. Derfor er det vigtigt, at vi afsætter nok ressourcer til forskning og udvikling inden for emnehåndtering. Så vi kan matche den store efterspørgsel og holde produktionen i Danmark. Det er derfor meget positivt, at Højteknologifonden har valgt at støtte projektet, udtaler projektleder Niels Jul Jacobsen fra RoboCluster.

Handyman vil i projektets treårige løbetid have fokus på avanceret emnehåndtering via en række etårige teknologi- og applikationsprojekter, som løbende bliver igangsat i platformen.

Med de 8 udvalgte virksomheder, Teknologisk Institut og Syddansk Universitet som projektdeltagere er det lykkedes RoboCluster at samle nogle af de førende danske kompetencer inden for området. Projektets mål er at give de involverede virksomheder og forskningsinstitutioner et løft i teknologiniveauet og dermed styrke deres internationale konkurrencekraft. Samtidig vil de enkelte Handyman-projekter gå ind og løse konkrete problemstillinger i erhvervslivet og dermed være medvirkende til, at teknologiniveauet i danske produktionsvirksomheder generelt får et løft.

Pakning af blomsterpotter

Et af de første projekter i Handyman er netop igangsat og retter sig mod gartnerier. Projektet skal være med til at løse en problemstilling inden for pakning af blomsterpotter. Produktionsanlæggene i gartnerierne er i dag gearede til effektivt at kunne pakke rammer af blomsterpotter i samme farve. Derimod er pakningen af blomsterpotter i blandede farver endnu ikke automatiseret. Pakningen af de farvemæssigt blandede rammer sker i dag manuelt og kræver således mange personalemæssige ressourcer. Projektpartneren vil i stedet skabe en robot-celle, der bl.a. kan:
• skelne mellem de forskellige blomsterfarver
• udvælge de rigtige kombinationer af farver
• omhyggeligt løfte planterne over i rammen så knækkede grene og ødelagte blomster undgås

Især den sidste del af opgaven er krævende, da planternes udseende mht. grene og blomster er forskellig fra plante til plante. Det kræver derfor en særlig teknik at få robotten til at løfte planten op og sætte den ned uden at beskadige den. Skal robotten være økonomisk rentabel, er det til slut en nødvendighed, at den er i stand til at løse opgaven hurtigt og effektivt.

Yderligere information

Niels Jul Jacobsen
projektchef, RoboCluster
tlf. 6550 4366, njj@robocluster.dk

Læs mere om Handyman

 Oprettet: 22.03.2007

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere